Evert de Vos nieuwe VVOJ-voorzitter

Tijdens zijn eerste vergadering op 9 februari in Dordrecht heeft het nieuwe VVOJ-bestuur de taken verdeeld. Het bestuur koos unaniem Evert de Vos (adjunct-hoofdredacteur De Groene Amsterdammer) tot zijn voorzitter en Tanja van Bergen (Hogeschool Utrecht) als zijn penningmeester. Het tienkoppige bestuur werd op 20 januari door de Algemene Ledenvergadering benoemd. De bestuursleden zullen de […]

Nieuw VVOJ bestuur gekozen

Op dinsdag 20 januari 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ een geheel nieuw bestuur gekozen. Er hadden zich 11 leden gemeld voor het bestuur, na terugtrekking van één van die leden bleven er 10 kandidaten over: Tanja van Bergen, Harm van den Berg, Wilco Dekker, Marloes Derks, Jago Kosolosky, Daan Marselis, Paul Schram, […]

Hoe denken de leden over de toekomst van de VVOJ?

Zo’n vijftig betrokken VVOJ-leden – allemaal uit Nederland – kwamen maandagavond 12 januari in Amsterdam bij elkaar om zich tijdens een speciaal VVOJ Café uit te spreken over de toekomst van de club. Welke activiteiten zijn belangrijk voor de vereniging? Waarop moet de VVOJ zich vooral richten? Een samenvatting aan de hand van opvattingen en […]

Verslag VVOJ Café XL: Hoe ziet jouw VVOJ eruit?

Zo’n vijftig betrokken VVOJ-leden – allemaal uit Nederland – kwamen maandagavond 12 januari in Amsterdam bij elkaar om zich tijdens een speciaal VVOJ Café uit te spreken over de toekomst van de club. Welke activiteiten zijn belangrijk voor de vereniging? Waarop moet de VVOJ zich vooral richten? Een samenvatting aan de hand van opvattingen en […]

Stukken Extra ALV 20 januari 2015

Download hier de stukken voor de extra Algemene Ledenvergadering van de VVOJ op 20 januari 2015. Let op: alléén toegankelijk voor leden, inloggen op de website is vereist. [wpdm_hotlink id=42 link_label=’Agenda Extra Algemene Ledenvergadering 20 januari 2015′] [wpdm_hotlink id=39 link_label=’Conceptnotulen ALV 25 november 2014′] [wpdm_hotlink id=40 link_label=’Mail aan leden inzake bestuursverkiezing’] [wpdm_hotlink id=41 link_label=’Personalia kandidaten […]

Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering

Kom ook naar de speciale Algemene Ledenvergadering van de VVOJ, komende dinsdag 20 januari 2015 in Rotterdam. Het gaat hierbij om een extra ingelaste ALV. Hoog op de agenda bij de Algemene Vergadering staat de benoeming van een nieuw bestuur van de VVOJ. Op 1 januari 2015 werd bekend dat er 11 kandidaten zijn voor […]

Uitkomsten VVOJ-enquete beschikbaar

Ontmoeting. Inspiratie. Scholing. Dat zijn de drie kernwoorden die steeds opduiken als het allerbelangrijkste dat VVOJ-leden noemen in de enquête over de toekomst van de vereniging. De opstellers Jago Kosolosky, Michel Robles en Robert Sikkes zetten de belangrijkste conclusies op een rij. De uitkomsten geven een nieuw VVOJ-bestuur goed zicht op wat de leden van […]

Voordrachten voor bestuursverkiezing kunnen worden ingediend

Vanaf vandaag, 1 december 2014, kunnen gedurende vier weken voordrachten voor de nieuwe bestuursverkiezingen worden ingediend. Na het terugtreden van het voltallige VVOJ-bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni en de extra ALV op 25 november zullen deze verkiezingen tot een nieuw bestuur moeten leiden. De verkiezingen zullen op 20 januari 2015 (tijdstip en locatie worden […]

Motie aangenomen tijdens ALV 25 november 2014

De leden van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten in Algemene Vergadering bijeen op 25 november 2014 te Rotterdam constateren dat het rapport van de commissie-Davids en de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven pijnlijk zijn, juist voor een vereniging waarvan de leden zich toeleggen op het signaleren en openbaar maken van ethische kwesties in de samenleving. Nemen […]

Rapport commissie van onderzoek en reactie bestuur

“De commissie heeft geen schending van het vertrouwen kunnen vaststellen die haar grond vindt in ongerechtvaardigde financiële bevoordeling door de VVOJ van enkele van haar leden.” Het demissionair bestuur van de VVOJ is blij dat de onderzoekers de conclusie trekken dat niemand in het bestuur of de staf uit kwade wil heeft gehandeld, zichzelf heeft verrijkt of […]