Nieuws

Motie aangenomen tijdens ALV 25 november 2014

De leden van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten in Algemene Vergadering bijeen op 25 november 2014 te Rotterdam constateren dat het rapport van de commissie-Davids en de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven pijnlijk zijn, juist voor een vereniging waarvan de leden zich toeleggen op het signaleren en openbaar maken van ethische kwesties in de samenleving.

Nemen de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de commissie-Davids ter harte en hebben kennis genomen van de reactie van het demissionaire bestuur daarop en vragen het nieuwe bestuur te komen met voorstellen om de gesignaleerde tekortkomingen op te lossen, met name:

  • door transparante regels voor te stellen voor het verstrekken van betaalde opdrachten door de VVOJ
  • door statutair uit te sluiten dat bestuursleden betaalde opdrachten van de VVOJ krijgen
  • door te komen met voorstellen om de zittingsduur van bestuursleden te beperken
  • door voorzieningen te treffen waardoor bestuursbesluiten helder en eenduidig schriftelijk worden vastgelegd
  • door taken en bevoegdheden van bestuur en directie schriftelijk af te bakenen
  • door een raad van advies in te stellen
Het voorlopig verslag van de avond moet nog ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd, maar plaatsen we vanwege het publiek belang al wel online.
Na afloop van de ALV hebben initiatiefnemers tot de voorstellen aangekondigd hun lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. Hun beweegredenen staan in deze open brief aan de leden van de VVOJ.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk