Nieuws

Motie aangenomen tijdens ALV 25 november 2014

De leden van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten in Algemene Vergadering bijeen op 25 november 2014 te Rotterdam constateren dat het rapport van de commissie-Davids en de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven pijnlijk zijn, juist voor een vereniging waarvan de leden zich toeleggen op het signaleren en openbaar maken van ethische kwesties in de samenleving.

Nemen de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de commissie-Davids ter harte en hebben kennis genomen van de reactie van het demissionaire bestuur daarop en vragen het nieuwe bestuur te komen met voorstellen om de gesignaleerde tekortkomingen op te lossen, met name:

  • door transparante regels voor te stellen voor het verstrekken van betaalde opdrachten door de VVOJ
  • door statutair uit te sluiten dat bestuursleden betaalde opdrachten van de VVOJ krijgen
  • door te komen met voorstellen om de zittingsduur van bestuursleden te beperken
  • door voorzieningen te treffen waardoor bestuursbesluiten helder en eenduidig schriftelijk worden vastgelegd
  • door taken en bevoegdheden van bestuur en directie schriftelijk af te bakenen
  • door een raad van advies in te stellen
Het voorlopig verslag van de avond moet nog ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd, maar plaatsen we vanwege het publiek belang al wel online.
Na afloop van de ALV hebben initiatiefnemers tot de voorstellen aangekondigd hun lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. Hun beweegredenen staan in deze open brief aan de leden van de VVOJ.

Gerelateerde artikelen

Op 9 december 2023 publiceren VPRO en HUMAN op de website van Argos een door de hoofdredacteuren Marc Josten en Willem van Zeeland ondertekend statement. Daarin maken ze bekend met onmiddellijke ingang een compleet Argos-dossier, bestaande uit een reeks van radio-uitzendingen, artikelen en video’s over seksueel misbruik, offline te halen. Het betreft uitzendingen die zijn gemaakt door twee gerenommeerde onderzoeksjournalisten, Huub Jaspers en Sanne Terlingen, beiden al vele jaren actief lid van de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk