ANBI status

De VVOJ heeft in Nederland de ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Volgens de anbi-regels pubuliceren we op deze pagina de volgende gegevens:

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van onderzoeksjournalistiek in het Nederlands taalgebied, waarbij onder onderzoeksjournalistiek wordt verstaan: kritische en diepgravende journalistiek. Hier vind je onze uitgebreidere definitie.

Contact

Zie hier onze contactgegevens.

Bank: NL09 TRIO 0338 8142 80  t.n.v. VVOJ, Amsterdam
Voor buitenlandse overboekingen:
SWIFT code (BIC) : TRIONL2U

Kamer van Koophandel: nummer 34171208

De VVOJ heeft een parttime bureaumedewerker (0,6 FTE) en een parttime coördinator (0,5 FTE) in dienst. De salariëring is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de cao voor het uitgeverijbedrijf.

Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en werkgroepleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten. Kijk hier voor de bestuurssamenstelling en personeel.