Nieuws

Uitkomsten VVOJ-enquete beschikbaar

Ontmoeting. Inspiratie. Scholing. Dat zijn de drie kernwoorden die steeds opduiken als het allerbelangrijkste dat VVOJ-leden noemen in de enquête over de toekomst van de vereniging. De opstellers Jago Kosolosky, Michel Robles en Robert Sikkes zetten de belangrijkste conclusies op een rij. De uitkomsten geven een nieuw VVOJ-bestuur goed zicht op wat de leden van de VVOJ verwachten en willen.

De belangrijkste uitkomsten:

  • Collega’s ontmoeten, inspiratie opdoen, technieken leren en samen sterker staan zijn de belangrijkste reden om lid te zijn.
  • De jaarlijkse conferentie en scholingsdagen voor leden worden genoemd als de belangrijkste activiteiten.
  • We zijn anders gaan werken door de VVOJ. Voor 31 procent geldt dat voluit, voor nog eens 45 procent een beetje. Het gaat dan om technieken, inspiratie én betere kwaliteit.

In december van vorig jaar kregen alle VVOJ-leden een uitnodiging om de enquête in te vullen. 80 leden namen de tijd (11%). De respondenten waren overwegend Nederlanders, maar toch stellen de opstellers dat de uitkomsten “een redelijk beeld geven van wat VVOJ-leden bindt”.

Lees een uitgebreide samenvatting van de uitkomsten Resultaten VVOJ Toekomst enquete, en kom op 12 januari naar het VVOJ-Toekomstcafé in Amsterdam en de Algemene Ledenvergadering op 20 januari in Rotterdam (plaats en tijd volgen spoedig) waar een nieuw bestuur benoemd wordt.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk