Nieuws

Uitkomsten VVOJ-enquete beschikbaar

Ontmoeting. Inspiratie. Scholing. Dat zijn de drie kernwoorden die steeds opduiken als het allerbelangrijkste dat VVOJ-leden noemen in de enquête over de toekomst van de vereniging. De opstellers Jago Kosolosky, Michel Robles en Robert Sikkes zetten de belangrijkste conclusies op een rij. De uitkomsten geven een nieuw VVOJ-bestuur goed zicht op wat de leden van de VVOJ verwachten en willen.

De belangrijkste uitkomsten:

  • Collega’s ontmoeten, inspiratie opdoen, technieken leren en samen sterker staan zijn de belangrijkste reden om lid te zijn.
  • De jaarlijkse conferentie en scholingsdagen voor leden worden genoemd als de belangrijkste activiteiten.
  • We zijn anders gaan werken door de VVOJ. Voor 31 procent geldt dat voluit, voor nog eens 45 procent een beetje. Het gaat dan om technieken, inspiratie én betere kwaliteit.

In december van vorig jaar kregen alle VVOJ-leden een uitnodiging om de enquête in te vullen. 80 leden namen de tijd (11%). De respondenten waren overwegend Nederlanders, maar toch stellen de opstellers dat de uitkomsten “een redelijk beeld geven van wat VVOJ-leden bindt”.

Lees een uitgebreide samenvatting van de uitkomsten Resultaten VVOJ Toekomst enquete, en kom op 12 januari naar het VVOJ-Toekomstcafé in Amsterdam en de Algemene Ledenvergadering op 20 januari in Rotterdam (plaats en tijd volgen spoedig) waar een nieuw bestuur benoemd wordt.

Gerelateerde artikelen

Hij heeft niet de illusie dat hij in twee jaar kan rechtbreien wat al vele jaren tevergeefs beschreven wordt in rapporten met alarmerende titels als ‘Een dementerende overheid’ (2005) en ‘Een dementerende overheid 2.0?’ (2021). Toch wilde dr Arre Zuurmond Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden. Slechts een tijdje, maar wel om onomkeerbare ontwikkelingen te initiëren.

VVOJ-voorzitter Evert De Vos blikte terug op het oorspronkelijke onderzoek naar de stand van de onderzoeksjournalistiek van 20 jaar geleden. Onderzoekers Alexander Pleijter en Michael Opgenhaffen namen het publiek mee doorheen de rode lijnen van het huidige onderzoek. Een panel liet daar zijn licht over schijnen en Vlaamse minister van media Benjamin Dalle gaf het slotwoord bij een presentatie van het rapport naar de Staat van de Onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen anno 2022 op 11 mei bij deBuren in Brussel.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk