Nieuws

Rapport commissie van onderzoek en reactie bestuur

“De commissie heeft geen schending van het vertrouwen kunnen vaststellen die haar grond vindt in ongerechtvaardigde financiële bevoordeling door de VVOJ van enkele van haar leden.”

Het demissionair bestuur van de VVOJ is blij dat de onderzoekers de conclusie trekken dat niemand in het bestuur of de staf uit kwade wil heeft gehandeld, zichzelf heeft verrijkt of de vereniging heeft benadeeld. De integriteit van bestuur en staf is niet in twijfel getrokken.
Wel heeft het volgens de onderzoekers ontbroken aan het vaststellen en handhaven van behoorlijke procedures. Het demissionaire bestuur erkent dat aanmerkingen mogelijk zijn op de manier waarop we besluiten hebben vastgelegd. Dat had beter gemoeten.
De onderzoekscommissie trekt echter ook enkele conclusies waar we ons niet in herkennen. Hieronder gaan we dieper in op een aantal zaken die in het onderzoeksrapport worden behandeld. Achtereenvolgens:

  1. financiële bevoordeling
  2. professionaliteit
  3. verslaglegging
  4. Handboek en Medialab
  5. trainingen
  6. inrichting van het bestuur

Het laatste hoofdstuk betreft de Aanbevelingen. We gaan daar slechts kort op in, omdat we besluitvorming daarover graag aan de leden en onze opvolgers overlaten.

 

Gerelateerde artikelen

Grijp deze kans op eeuwige roem en stuur je werk in voor de Loep 2022. Dé prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek uit Vlaanderen en Nederland.

Op maandag 12 december om 20.00 uur is het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. We zullen terugblikken op het afgelopen jaar en we kijken vooruit naar alles wat komen gaat. De ALV wordt digitaal georganiseerd omdat we hebben gemerkt dat er dan meer leden bij (kunnen) zijn.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk