Nieuws

Rapport commissie van onderzoek en reactie bestuur

“De commissie heeft geen schending van het vertrouwen kunnen vaststellen die haar grond vindt in ongerechtvaardigde financiële bevoordeling door de VVOJ van enkele van haar leden.”

Het demissionair bestuur van de VVOJ is blij dat de onderzoekers de conclusie trekken dat niemand in het bestuur of de staf uit kwade wil heeft gehandeld, zichzelf heeft verrijkt of de vereniging heeft benadeeld. De integriteit van bestuur en staf is niet in twijfel getrokken.
Wel heeft het volgens de onderzoekers ontbroken aan het vaststellen en handhaven van behoorlijke procedures. Het demissionaire bestuur erkent dat aanmerkingen mogelijk zijn op de manier waarop we besluiten hebben vastgelegd. Dat had beter gemoeten.
De onderzoekscommissie trekt echter ook enkele conclusies waar we ons niet in herkennen. Hieronder gaan we dieper in op een aantal zaken die in het onderzoeksrapport worden behandeld. Achtereenvolgens:

  1. financiële bevoordeling
  2. professionaliteit
  3. verslaglegging
  4. Handboek en Medialab
  5. trainingen
  6. inrichting van het bestuur

Het laatste hoofdstuk betreft de Aanbevelingen. We gaan daar slechts kort op in, omdat we besluitvorming daarover graag aan de leden en onze opvolgers overlaten.

 

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk