Nieuws, VVOJ Vereniging

Nieuw VVOJ bestuur gekozen

Vergadering,jpg

Op dinsdag 20 januari 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ een geheel nieuw bestuur gekozen. Er hadden zich 11 leden gemeld voor het bestuur, na terugtrekking van één van die leden bleven er 10 kandidaten over: Tanja van Bergen, Harm van den Berg, Wilco Dekker, Marloes Derks, Jago Kosolosky, Daan Marselis, Paul Schram, Evert de Vos, Vincent Weggemans en Jaap Zeekant. Lees hier wie zij zijn en wat hun visie is op de VVOJ.

Na een korte toelichting van elk van hen, werden zij met algemene stemmen bij acclamatie allen benoemd in het nieuwe bestuur van de VVOJ. Wij verwelkomen hen van harte en wensen hen veel succes voor de komende jaren.

Tricia Bots, Hannes Cattebeke, Ides Debruyne, Piet Depuydt, Henk van Ess, Hugo van der Parre, Luuk Sengers, Marcel van Silfhout en Dirk Vandenberghe (leden van het demissionaire bestuur)

Links:
* Kandidaten nieuw VVOJ Bestuur
* De vereniging: wie is wie?

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk