Nieuws, Woo

Evert de Vos nieuwe VVOJ-voorzitter

Evert de Vos

Tijdens zijn eerste vergadering op 9 februari in Dordrecht heeft het nieuwe VVOJ-bestuur de taken verdeeld. Het bestuur koos unaniem Evert de Vos (adjunct-hoofdredacteur De Groene Amsterdammer) tot zijn voorzitter en Tanja van Bergen (Hogeschool Utrecht) als zijn penningmeester.

Het tienkoppige bestuur werd op 20 januari door de Algemene Ledenvergadering benoemd. De bestuursleden zullen de eerste maanden frequent vergaderen, om een aantal grote dossiers (toekomstvisie, statutenwijziging en financiering van de vereniging) snel te kunnen aanpakken.

Aan het eind van 2015 zal er een nieuw Werkplan zijn opgesteld (het huidige loopt in 2015 af), waarin de visie op de toekomst gekoppeld is aan een solide financiële onderbouwing en aangepaste statuten, zodat de VVOJ ‘toekomstbestendig’ blijft.

Alle bestuursleden hebben, naast een betrokkenheid bij de drie genoemde prioriteiten) een of meerdere bestaande werkgroepen of activiteiten ‘geadopteerd’ en zullen voor die werkgroep of activiteit liaison tussen de vrijwilligers en leden en het bestuur zijn.

Vrijwilligers in diverse werkgroepen kunnen dan ook in de komende weken contact tegemoet zien met een nieuw bestuurslid, om samen te ambities en plannen door te spreken:

Harm van den Berg:      
Lokale/Regionale Onderzoeksjournalistiek, Nieuw Werkplan en De Loep

Tanja van Bergen:     
Penningmeester, Scholing en Lokale/Regionale Onderzoeksjournalistiek

Wilco Dekker:
Fondsenwerving/Financiering en Statutenwijziging

Marloes Derks: 
Conferentiewerkgroep, Jaarboek

Jago Kosolosky:      
Webredactie, Scholing (Vlaanderen), Vlaamse inbreng in andere werkgroepen

Daan Marselis:        
VVOJ-cafés en Nieuw Werkplan

Paul Schram:          
Jongeren, Wob-werkgroep

Evert de Vos:            
Voorzitter, Nieuw Werkplan en toekomstvisie

Vincent Weggemans:        
Conferentiewerkgroep, Jaarboek en Scholing

Jaap Zeekant:         
Fondsenwerving/Financiering en Statutenwijziging

 

 

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk