De 61 nieuwe producten van Heineken in Rusland

Heineken loog na deze  onthulling dat het moederbedrijf niets meer te zeggen had over de Russische dochteronderneming en dat er geen geld bewoog tussen moeder en dochter. Het bedrijf noemde de berichtgeving ‘categorisch onwaar’, maar moest daarna erkennen dat de eigen beweringen niet klopten. Het onderzoek startte na een artikel in de Russische krant Kommersant […]

Dossier Schaapsdrift Arnhem

Vasthoudend heeft Patrick Arnink, samen met de bewoners en een advocaat informatie van de gemeente via Woo- verzoeken los gekregen. Na tussenkomst van de rechtbank kreeg de journalist uiteindelijk alle stukken. Vaak was het verhaal van de gemeente, bijvoorbeeld over de sloop van huizen in het gebied, in tegenspraak met de stukken. Bovendien ontdekte de […]

Reconstructie van een mislukte kernuitstap

Aan de hand van talloze gesprekken met meer dan veertig betrokkenen, geheime onderhandelingsdocumenten en meetings, schetsen ze hoe de zaak een andere wending nam en onderhandelingen tussen de regering en energiemaatschappij Engie uiteindelijk leidden tot het open houden van twee kerncentrales. Het onderzoek bracht aan het licht hoe achter de schermen het beleid rond kernenergie […]

Conflictsoja

Om met zekerheid te kunnen zeggen dat de conflictsoja in vlees en zuivel in de Belgische supermarkten terecht komt heeft de journalist uitgebreid onderzoek gedaan in relevante databanken die bijhouden waar en hoe de soja verbouwd wordt en hoe de exportroutes naar Europa lopen. Data maken ook zichtbaar hoe groot de ontbossing in de Amazone […]

De fraudejacht van DUO

Het onderzoek begon met een analyse van honderd rechtszaken die van fraude beschuldigde studenten voerden tegen DUO. Daaruit werd duidelijk welke bewijslast DUO verzamelt om aannemelijk te maken dat een student niet op het opgegeven adres woont en een te hoge beurs krijgt. Aan de hand van Kamerstukken brachten de journalisten het in 2012 ingevoerde […]

De PFAS-doofpot

Zembla laat zien dat de Nederlandse vestiging van Dupont (nu Chemours) in Dordrecht ruim dertig jaar geleden een groot PFAS-lek ontdekt in het grondwater onder de fabriek in Dordrecht, hun op een na grootste PFAS-locatie ter wereld. Interne dossiers beschrijven hoe de vervuiling zich verspreidt en hoe het bedrijf zich zorgen maakt dat de giftige […]

‘Help het kapitaal neemt ons over’

In vijf verhalen, gepubliceerd in De Groene Amsterdammer, onderzoekt Mirjam de Rijk verschillende maatschappelijke sectoren: hoe groot is de invloed van kapitaalkrachtige partijen daar, wat zijn de maatschappelijke effecten en hoe heeft het zover kunnen komen? Ze schetst een breed beeld. In de zorg gaat het bijvoorbeeld over ziekenhuizen, de GGZ, ouderenzorg, tandartsen en meer… Haar speurtocht […]

Nederland betrokken bij zeker nog een burgerdodenincident in Irak: hoe het kabinet jarenlang zweeg over de impact van Nederlandse bommen

De luchtoorlog tegen Islamitische Staat zou een schone oorlog worden. Nederlandse F16-piloten voerden precisieaanvallen uit op militaire doelen waarbij geen burgerslachtoffers konden vallen. De NGO Airwars berekende op basis van openbare bronnen dat er in totaal 8000 tot 13.000 burgers zijn gedood. Op de terugkerende vraag van journalisten en Kamerleden hoeveel burgers er zijn omgekomen […]

Zeker honderdduizend kinderen op school in vervuilde lucht

Kinderen, ouderen en buitensporters zijn extra kwetsbaar voor luchtvervuiling. De GGD heeft richtlijnen opgesteld voor voorzieningen waar deze doelgroepen veel tijd doorbrengen. Investico gebruikte openbare data om deze ‘gevoelige bestemmingen’ te lokaliseren. Locatiegegevens werden uit landelijke registers van zorgaanbieders, kinderopvang- en sportaanbieders gehaald. DUO leverde locatiegegevens van scholen. Om te zien welke scholen, zorginstellingen en […]

Genomineerd: Wij waren hun enige hoop –  Hoe Mayday Rescue werd verraden

Tussen 2014 en 2020 ging er ruim 120 miljoen euro van donorlanden via Mayday naar de Witte Helmen, reddingswerkers in Syrië, twee keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Nederland doneerde van 2015 tot eind 2018 in totaal 12,5 miljoen euro. Die hulp werd stop gezet omdat het kabinet geen positief resultaat meer verwachtte […]