Controlerend, De Loep, Longlist

Dossier Schaapsdrift Arnhem

Nieuwsblog Arnhemsche Courant
Patrick Arink
pexels-element-digital-1370294

Vanaf maart 2022 heeft de gemeente Arnhem plannen voor herontwikkeling van de Schaapsdrift in Arnhem. Dit is een woonbuurt met bedrijventerrein bij station Arnhem Presikhaaf. Patrick Arnink van de Arnhemsche Courant doet in een reeks artikelen verslag van de plannen. De verantwoordelijk wethouder heeft altijd volgehouden dat sloop van woningen “niet aan de orde” was. Uit documenten die de Arnhemsche Courant ondanks tegenwerking via een Woo-verzoek boven tafel kreeg, bleek dat grootschalige sloop altijd het uitgangspunt van de gemeente was. Na de publicaties heeft de gemeenteraad de plannen voor ontwikkeling van de Schaapsdrift teruggeschroefd.

Vasthoudend heeft Patrick Arnink, samen met de bewoners en een advocaat informatie van de gemeente via Woo- verzoeken los gekregen. Na tussenkomst van de rechtbank kreeg de journalist uiteindelijk alle stukken. Vaak was het verhaal van de gemeente, bijvoorbeeld over de sloop van huizen in het gebied, in tegenspraak met de stukken. Bovendien ontdekte de journalist dat de Wet voorkeursrecht gemeenten op een manier werd toegepast die nog nooit eerder was voorgekomen. Daarmee zou de gemeente voorkeur krijgen bij de koop van een woning. Het onderzoek heeft opgeleverd dat de besluitvorming over de bouwplannen met de Schaapsdrift in Arnhem door de gemeenteraad is teruggeschroefd. Onteigening en sloop van een groot deel van de woningen op de Schaapsdrift is daardoor van de baan. De Wet voorkeursrecht gemeenten, dat op alle woningen in de buurt lag, is grotendeels ingetrokken. Overigens blijft de wethouder nog altijd proberen om meer van haar oorspronkelijke plannen te realiseren dan de raad haar toestaat.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Belgische grootgrondbezitters kunnen sinds 2017 net als natuurverenigingen aanspraak maken op subsidies voor natuurbeheer. Deze zwaarbevochten gelijkberechtiging leidt nauwelijks tot natuurverbetering, ontdekte Steven Vanden Bussche van Apache. Particuliere landeigenaren als mediamagnaat Christian van Thillo ontwikkelen geen natuurreservaten omdat economische activiteiten als bosbouw, jacht en landbouw daar niet zijn toegestaan. Ze beperken zich tot het voorkomen van verdere achteruitgang van de natuur. Ook zijn hun domeinen vaak minimaal toegankelijk voor publiek en komt er van de beoogde aanleg van meer bos om CO2-uitstoot te compenseren, nog weinig terecht.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk