De Afrikaanse revolutie

Onze Wereld, oktober 2002 Door Michiel Hegener i.s.m. redactie Onze Wereld Donoren en hulporganisaties twijfelen of goede telecommunicatie essentieel is voor de ontwikkeling van Afrika. Intussen veroorzaken e-mail, mobiele telefonie en internet een ware revolutie. Een overzicht van de trends op het gebied van maatschappij, infrastructuur, internationale hulp en de markt. Nog geen acht jaar […]

Sterke arm der wet?

Een freelance journalist gaat undercover als bewaker van bolletjesslikkers. Door Zvezdana Vukojevic In de zomer van 2002 ging ik voor Nieuwe Revu anderhalve week undercover als bewaker in het bolletjesslikkerscentrum in Zeist. Er waren twee aanleidingen voor het maken van deze productie. De eerste was een bericht in de Spits over opstanden in de tijdelijke […]

Undercover Bewaker van bolletjesslikkers: ‘Dit voelt niet goed’

Nieuwe Revu, 14 augustus 2002 Door Zvezdana Vukojevic Of uitzendkrachten zonder kennis van zelf verdediging ingezet worden bij het bewaken van bolletjesslikkers? Het ministerie van Justitie ontkende het vorige week. Nieuwe Revu’s Zvezdana Vukojevic zat toen al undercover bij kamp Zeist en ondervond dat onervaren personeel wel degelijk in direct contact staat met gedetineerden. Iets […]

Rookgordijn

Contacten tussen de tabaksindustrie en de anti-rooklobby roepen kritische vragen op en leiden tot het eerste WOB-proces in Vlaanderen. Door Marleen Teugels Wie onderzoek doet, stoot onvermijdelijk op andere interessante onderzoeksitems die evenzeer de moeite lonen. Eigenlijk is de Rodin-case een spin-off van het onderzoek dat ik in de jaren 1999-2002 deed naar het zogeheten […]

Tabakslobby: Rook boven Rodin

Knack, mei 2003 Door Marleen Teugels Scheidend minister van Financiën Didier Reynders heeft acht geheime contracten met tabaksfabrikanten afgedwongen voor de financiering van rookpreventiecampagnes van de Rodin Foundation. Dat gaat niet alleen in tegen het beleid van zijn collega’s bevoegd voor de volksgezondheid, ook de Wereldgezondheidsorganisatie verwerpt met klem zulke initiatieven. De Rodin Foundation dreigde […]

Platte ambtenaren

In 2001 deed de Groningse aannemer Ad Bos tegenover Zembla letterlijk een boekje open over fraude in de bouw. Maar met de schaduwboekhouding alléén kon de redactie niks beginnen… Door Oscar van der Kroon In een bouwkeet in IJmuiden nam het televisieprogramma Zembla in oktober 2001 een lang interview op met ingenieur Bos, oud-directeur van […]

Bouwfraude

Zembla, november 2001 Door Oscar van der Kroon en Jos van Dongen In november 2001 zond het Nederlandse actualiteitenprogramma Zembla vier documentaires uit over fraude in de bouw. Het werd de aanzet tot een parlementaire enquête. Door onderlinge prijsafspraken hadden grote bouwbedrijven de overheid voor miljoenen benadeeld. Maar er werd ook gefluisterd dat rijksambtenaren met […]

Gruwelijke beelden

Fotograaf Jan Banning wilde met zijn camera het onbekende verhaal onthullen van Indonesische dwangarbeiders tijdens de Japanse bezetting. Door Jan Banning In de achteruitkijkspiegel worden de laatste ruïnes van Vukovar snel kleiner. Zojuist heb ik daar een project afgesloten: mensen uit beide bevolkingsgroepen in de verwoeste stad geportretteerd en geïnterviewd. Nu, op de terugreis, overdenk […]

Fotoboek: Sporen van oorlog

Door Jan Banning Nederlandse en Indonesische krijgsgevangenen en Indonesische ‘romusha’s’, over hun tijd als dwangarbeider aan de Birma- en de Pakanbaroe-spoorweg en de gevolgen van die tijd in hun latere leven. Mohamed Nur ‘Vluchten was gevaarlijk, maar blijven ook’ Roepnaam Nur, geboren in juli 1919 in Menkoput, district Meranbau, Oost-Sumatra. ‘De precieze datum weet ik […]

Politiek aan de dorpspomp

Dertig redacteuren, discipline en een database hielpen NRC Handelsblad om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 de lokale politiek in kaart te brengen. Door Dick van Eijk Op 6 maart 2002 vonden in 458 van de 496 gemeenten raadsverkiezingen plaats. Dit waren bijzondere verkiezingen, omdat het de eerste waren onder het zogeheten duale regime: na deze […]