De 61 nieuwe producten van Heineken in Rusland

Heineken loog na deze  onthulling dat het moederbedrijf niets meer te zeggen had over de Russische dochteronderneming en dat er geen geld bewoog tussen moeder en dochter. Het bedrijf noemde de berichtgeving ‘categorisch onwaar’, maar moest daarna erkennen dat de eigen beweringen niet klopten. Het onderzoek startte na een artikel in de Russische krant Kommersant […]

Bollengif in Boterveen

Dat alles blijkt uit de analyse van honderden interne documenten via een beroep op de Wet open overheid (Woo) zijn verkregen.  De documenten waren zo overtuigend, dat de rechtbank het gebruik van wettelijk toegestane middelen verbood in een zaak die bezorgde omwonenden die vrezen voor hun gezondheid hadden aangespannen tegen een bollenteler in het Drentse […]

Boeren zonder Grenzen

Trouw publiceerde in 2017 over grootschalig landjepik door boeren in de gemeente Berkelland. Nadat het ministerie van Landbouw een pilot-aanpak aankondigde, verdween de aandacht voor deze vorm van misbruik van Europese landbouwsubsidies. Doel van het nieuwe onderzoek was uitzoeken wat er gedaan wordt aan bermfraude en op welke schaal het voorkomt.Ecoloog en freelancejournalist Sebastiaan Grosscurt […]

Grootgrondbezitters zoals Van Thillo tonen weinig ambitie voor de natuur

Onderzoeksjournalist Steven Vanden Bussche werd in 2019 lid van de vereniging van landeigenaren Landelijk Vlaanderen om hun interne publicaties te kunnen lezen en voeling te krijgen met wat er leeft onder grootgrondbezitters. Die kennis gebruikte hij in het langlopende onderzoek ‘Wie bezit Vlaanderen’ waarin hij onder andere de eigenaren van 5000 hectare private natuur in beeld bracht.Vijf […]

Nederland stak Duits stroomnet TenneT in hoge schulden

Het Nederlandse ministerie van Financiën is de enige aandeelhouder van TenneT Holding BV. In dertien jaar onttrok de Nederlandse staat bijna een miljard euro aan dividend uit het Duitse net, maar weigerde erin te investeren. Tegelijkertijd moest TenneT leningen aangaan, voor de uitbreiding van het Duitse stroomnet en aansluiting van windmolenparken. Daardoor stond de Duitse tak […]

De inzet van witte fosfor in Gaza en Libanon

Omdat Gaza ontoegankelijk is, werd het onderzoek voornamelijk met OSINT-technieken uitgevoerd. Tijdens veldonderzoek tussen de gevechten in Libanon door, werd forensisch bewijs gevonden. Alle bevindingen zijn voorgelegd aan het Israëlische leger. In een zorgvuldig opgestelde verklaring gingen ze niet in op de specifieke feiten, maar in algemene zin ontkenden ze het gebruik van witte fosfor […]

Hier hing een schilderij

De journalisten wilden een podcast over kunst maken die de luisteraar aan het denken zet over onze samenleving, over politiek, over collectief schuldgevoel en over de waardering van (iconische) kunst: financieel maar ook in natura. Ze doken diep in de zaak over het duurste ooit gerestitueerde schilderij in Nederland. Ze spraken zoveel mogelijk betrokkenen – […]

Prestigeproject van ’s werelds grootste CO2-handelaar leidde juist tot meer uitstoot

Via CO2-kredieten kunnen westerse bedrijven hun CO2-uitstoot wegstrepen door elders ter wereld bomen te beschermen.Met de financiering van South Pole zouden in de Kariba-regio sinds 2011 bomen worden beschermd tegen kaalkap en miljoenen worden geïnvesteerd in scholen, moestuinen, gezondheidsklinieken en bijenhouderijen. Ook werd beloofd  dat het project een veilige haven zou creëren voor bedreigde diersoorten […]

Dossier Schaapsdrift Arnhem

Vasthoudend heeft Patrick Arnink, samen met de bewoners en een advocaat informatie van de gemeente via Woo- verzoeken los gekregen. Na tussenkomst van de rechtbank kreeg de journalist uiteindelijk alle stukken. Vaak was het verhaal van de gemeente, bijvoorbeeld over de sloop van huizen in het gebied, in tegenspraak met de stukken. Bovendien ontdekte de […]

Reconstructie van een mislukte kernuitstap

Aan de hand van talloze gesprekken met meer dan veertig betrokkenen, geheime onderhandelingsdocumenten en meetings, schetsen ze hoe de zaak een andere wending nam en onderhandelingen tussen de regering en energiemaatschappij Engie uiteindelijk leidden tot het open houden van twee kerncentrales. Het onderzoek bracht aan het licht hoe achter de schermen het beleid rond kernenergie […]