Controlerend, De Loep, Longlist

Grootgrondbezitters zoals Van Thillo tonen weinig ambitie voor de natuur

Apache
Steven Vanden Bussche
Kranten Two-tone

Belgische grootgrondbezitters kunnen sinds 2017 net als natuurverenigingen aanspraak maken op subsidies voor natuurbeheer. Deze zwaarbevochten gelijkberechtiging leidt nauwelijks tot natuurverbetering, ontdekte Steven Vanden Bussche van Apache. Particuliere landeigenaren als mediamagnaat Christian van Thillo ontwikkelen geen natuurreservaten omdat economische activiteiten als bosbouw, jacht en landbouw daar niet zijn toegestaan. Ze beperken zich tot het voorkomen van verdere achteruitgang van de natuur. Ook zijn hun domeinen vaak minimaal toegankelijk voor publiek en komt er van de beoogde aanleg van meer bos om CO2-uitstoot te compenseren, nog weinig terecht.

Onderzoeksjournalist Steven Vanden Bussche werd in 2019 lid van de vereniging van landeigenaren Landelijk Vlaanderen om hun interne publicaties te kunnen lezen en voeling te krijgen met wat er leeft onder grootgrondbezitters. Die kennis gebruikte hij in het langlopende onderzoek ‘Wie bezit Vlaanderen’ waarin hij onder andere de eigenaren van 5000 hectare private natuur in beeld bracht.
Vijf jaar na de invoering van de gelijkberechtiging die de private landeigenaren afdwongen, wilde hij in kaart brengen hoe ambitieus de natuurbeheersplannen zijn waarvoor zij subsidie aanvragen. Voor dit onderzoek onderhandelde hij twee jaar met het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid over het beschikbaar maken van data over het aantal ingediende natuurbeheersplannen en hun ambitieniveau. Hij bekeek ook de natuurbeheersplannen die door de indieners zelf openbaar zijn gemaakt om zicht te krijgen op hoe zij hun keuze verantwoorden. Daarnaast las hij verslagen van de parlementaire behandelingen en sprak hij formeel en informeel met sleutelfiguren op het gebied van natuurbeleid.
Hij schreef het verhaal aan de hand van het natuurbeheersplan dat Christian van Thillo, topman van DPG Media, heeft laten maken voor de Putse Moer, een 400 hectare groot landgoed in de Kalmthoutse Heide aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk