Genomineerd: Hoe de NCTV onrechtmatig burgers in de gaten houdt

De drie NRC-journalisten deden een jaar lang onderzoek naar de NCTV, een afdeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze ontdekten dat het NCTV onwettig privacygevoelige informatie verzamelde en verspreidde, waarbij ze burgers volgden met nepaccounts. Ook financierde NCTV undercover onderzoek naar moskeeën. Via tips en speurwerk kregen de journalisten toegang tot (oud-)medewerkers en […]

De Toeslagenaffaire – Onthulling notulen ministerraad

De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) stelde in haar eindverslag dat in ministerraden veelvuldig werd gesproken over de rol van Kamerleden – van de coalitie en oppositie. RTL Nieuws bekeek hierop duizenden documenten die de POK begin januari 2021 online zette. Ook werden documenten die tijdens en na de POK onder de Wob waren vrijgegeven, in […]

Umicore –  kinderen van de rekening

In hun producties geven de journalisten gezinnen uit aangrenzende wijken een gezicht. Vooral de kinderen zijn het slachtoffer van de looduitstoot. Een kinderlichaam neemt veel meer lood op en dat kan schade veroorzaken aan het zenuwstelsel en tot verminderde intelligentie of gedragsproblemen leiden. Al vijftig jaar verschijnen er berichten over de schadelijke uitstoot. Knack en […]

Genomineerd: Wij waren hun enige hoop –  Hoe Mayday Rescue werd verraden

Tussen 2014 en 2020 ging er ruim 120 miljoen euro van donorlanden via Mayday naar de Witte Helmen, reddingswerkers in Syrië, twee keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Nederland doneerde van 2015 tot eind 2018 in totaal 12,5 miljoen euro. Die hulp werd stop gezet omdat het kabinet geen positief resultaat meer verwachtte […]

Uitzettingen naar Soedan

Kasper van Laarhoven en Huib de Zeeuw spraken mensenrechtenactivisten, vluchtelingenorganisaties, asieladvocaten en Soedanezen in Nederland. Ze werkten samen met onderzoekscollectief Lighthouse Reports en een Franse journalist die vergelijkbaar onderzoek deden. Contacten uit Van Laarhovens tijd in Soedan en een lokale fixer, hielpen verder bij het opsporen van uitgezette asielzoekers. De verhalen van deze Soedanezen werden […]

De uitgeputte bodem

Zembla-redacteuren Ton van der Ham en Suzan Borst deden een jaar onderzoek naar de rol van banken, agro-industrie en supermarktketens bij de crisis in de landbouw. Alle partijen zeggen dat het duurzamer moet, maar waarom gebeurt er vrijwel niets? In drie uitzendingen laat het Zembla-duo zien dat boeren, banken, kunstmestproducenten, veevoerindustrie supermarkten en consumenten vastzitten […]

Sluiproute Brussel – De Europese lobby voor de bv Nederland

Wat gebeurt er achter gesloten deuren als onze bewindslieden naar Brussel afreizen? Zijn ze bij thuiskomst wel eerlijk over de belangen die zij er behartigen en de akkoorden die ze sluiten met hun collega’s? Aan de hand van zeven lobbyverhalen toont Lise Witteman aan dat de kabinetten Rutte I, II en III vaak een loopje […]

Genomineerd: Als het goede doel ontspoort

Aanleiding voor het onderzoek naar de kerkelijke liefdadigheidsorganisatie, was de opstand onder vrijwilligers. Poverello heeft tien vestigingen in Vlaanderen, drie in Brussel en twee in Wallonië maar heeft slechts 3,5 medewerker in dienst. De hulpverlening draait dus op vrijwilligers. Zij verstrekken noodgedwongen karige maaltijden en in Brussel tellen ze de velletjes wc-papier uit. Toen vrijwilligers […]

Hoe de compensatieregeling van de toeslagenaffaire gierend uit de hand loopt

Daders zijn slachtoffers geworden. De Bulgaren die in 2013 groot in de media kwamen vanwege overduidelijke fraude met de kinderopvangtoeslag zijn inmiddels aangemerkt als slachtoffer van de heksenjacht van de Belastingdienst en ontvangen 30.000 euro compensatie. De kosten van de compensatieregeling lopen door het oprekken van de criteria inmiddels op tot 5,5 miljard euro, elf […]

De afbraak van de huurrechter

De wooncrisis en de almaar stijgende huurprijzen waren voor Investico-redacteuren Michelle Salomons en Felix Voogt aanleiding om het functioneren van de Huurcommissie tegen het licht te houden. De commissie toetst huurprijzen en doet uitspraken over te veel betaalde servicekosten en gebreken als lekkage en schimmel. Uit hun onderzoek blijkt dat de Huurcommissie de afgelopen tien […]