Onderzoek: Journalisten kritisch over toepassing van de Woo

Dat zijn een paar van de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar de ervaringen van journalisten met de Wet open overheid. Het onderzoek is gedaan door onderzoeksinstituut Centerdata, in opdracht van het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) in samenwerking met o.a. de VVOJ. De Wet open overheid (Woo) vervangt sinds 1 mei 2022 de […]

Regeringscommissaris wil onomkeerbare beweging

Arre Zuurmond, Regeringscommissaris Informatiehuishouding. “Het is een zooitje.”

Door Peter Mom De Wet open overheid behoort eigenlijk niet tot zijn primaire taken. Hij moet de informatiehuishouding bij de overheid vooruit zien te helpen en de Woo gaat over informatievoorziening. Toch heeft Zuurmond de Woo tot speerpunt gemaakt. Hij beschouwt de wet, een jaar in werking, als thermometer om te bepalen hoe het met […]

1 jaar Wet open overheid: “Kindje ligt nog in couveuse”

Wiemers, ook directeur van de Open State Foundation, kwam tot deze conclusie omdat hij zowel op het gebied van passieve openbaarmaking (na Woo-verzoeken) als actieve openbaarmaking (uit eigen beweging) nauwelijks voortgang had gezien. Recent onderzoek van zijn organisatie samen met het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) leert dat beslistermijnen na verzoeken niet korter zijn geworden, maar […]

Adviescollege tikt VWS op de vingers vanwege aanpak openbaarmaking coronadocumenten

Dat staat in een kritisch advies dat het nieuwe Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding naar kabinet en Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is de eerste keer dat het college een advies uitbrengt naar aanleiding van een klacht van een journalist. In de coronaperiode hebben veel journalisten Woo-verzoeken gedaan bij het ministerie van VWS, in een poging […]

Helft provincies, waterschappen én gemeenten hindert toegang tot documenten

Digitaal niet mogelijk Een en ander blijkt uit onderzoek door het vorig jaar opgerichte expertisecentrum SPOON. Bij 54 gemeenten, de provincie Gelderland en 4 van de 21 waterschappen is het niet mogelijk om digitaal een Woo-verzoek in te dienen, terwijl dat sinds invoering van de Woo wel verplicht is. Dit komt samen neer op zo’n […]

Nieuwe wet leidt nog niet tot snellere openbaarmaking van documenten

De overheid overschrijdt steeds vaker de wettelijke termijnen. In 2016 bleek dat ministeries in 61 procent de termijn overschreden. In 2019 was dat 71 procent. Inmiddels is dat opgelopen naar 84 procent. Het probleem wordt dus steeds groter. Aan de omvang van de Woo-verzoeken kan het niet liggen: 55 procent betreft verzoeken die met minder […]

“Kan dit weg? Nee”, zegt Adviescollege over sms-berichten van politici

Chatberichten van bewindslieden en bestuurders zijn van blijvende waarde, ook voor toekomstig historisch onderzoek, zegt het ACOI. Daarom moeten deze chatberichten blijvend worden bewaard en gearchiveerd. Chatberichten van de ambtelijke top moet de overheid tijdelijk bewaren, bijvoorbeeld vijf of tien jaar. Daarna kunnen ze worden verwijderd. Berichten van lagere ambtenaren hoeven niet opgeslagen te worden, […]

Een half jaar Woo. Wat vindt de journalistiek?

Op 1 mei van dit jaar is de Woo in de plaats gekomen van de aloude Wob, de Wet openbaarheid van bestuur. En hoewel de Wob-praktijk – laten we het nog maar even zo noemen – in de kern niet heel anders is geworden, werden door het panel wel een paar interessante observaties gedaan. Termijnen […]

Meerderheid Woo-verzoeken bij ministeries is ver over tijd

Dat blijkt uit een overzicht dat de Rijksoverheid heeft gepubliceerd als bijlage bij antwoorden op Kamervragen. Verzoeken die het ministerie van VWS kreeg met betrekking tot corona zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Jaren Het overzicht laat opnieuw zien dat het behoorlijk de spuigaten kan uitlopen met het overschrijden van de termijnen: 142 verzoeken (18,7 %) […]