‘Document’ is ook WhatsApp-bericht

Met een beroep op de Wob vraag je informatie op die is vastgelegd in documenten. Dat zijn voor de hand liggende papieren als vergaderverslagen, onderzoeksrapporten en brieven. Maar nog meer, waar je in eerste instantie misschien niet aan denkt.

Afdrukken, ondertekenen, scannen

dossiervorming

Een belangrijke, en vaak vergeten. stap: zorg dat je altijd kopieen maakt van je eigen communicatie met de overheid over je Wob-verzoek.

Omgaan met trage bestuursorganen

trage bestuursorganen; overschrijding termijn

Helaas komt het geregeld voor dat een verzoeker langer dan de wettelijke termijn op een besluit en bijbehorende documenten moet wachten. Moet je machteloos toezien?

Anticiperen op weigeringen

anticiperen op weigergronden

Door te werken met primaire en subsidiaire verzoeken voorkom je dat er door het gebruik van weigergronden niets van je verzoek over blijft.

Naar de bezwarencommissie?

hoorzitting; bezwaar

Als je een bezwaarschrift hebt ingediend heb je doorgaans recht op een hoorzitting. Maar is het ook slim om daar gebruik van te maken?