Tips

Afdrukken, ondertekenen, scannen

dossiervorming

Rechters hechten sterk aan de ‘natte handtekening’. Belangrijk is dus, maar toch nogal eens vergeten, dat je de communicatie met de overheid over je Wob-verzoek niet alleen ondertekent, maar ook dat je er vervolgens een kopie van maakt.


Stel, je bent ontevreden over de documenten die je van de overheid hebt gekregen en je besluit je tegen de verstrekking (of juist tegen een gebrek aan verstrekte documenten) te verzetten. Het is sowieso aan te raden geen genoegen te nemen met het initiële Wob-besluit, want nogal wat bestuursorganen schieten hevig in de weigermodus en speculeren erop dat je het er dan maar bij laat zitten. Door in bezwaar en later in beroep en hoger beroep te gaan laat je zien dat je je zaak die inspanning waard vindt, en zal het bestuursorgaan je Wob-verzoeken in de toekomst serieuzer nemen.
Eenmaal bij de rechtbank vraagt deze bij het beroepschrift zogeheten ‘producties’ te voegen die je beroep ondersteunen, zoals het oorspronkelijke Wob-verzoek en het eventuele bezwaarschrift. Wanneer er een niet-ondertekende versie tussen zit, kan de rechter vragen stellen over de authenticiteit. Alleen een afgedrukte Word-versie is als bewijs niet voldoende. Een handtekening maakt een document uniek. Maar nog eens uitprinten, ondertekenen en kopiëren is valsheid in geschrifte.
Een niet-ondertekende brief kan aanleiding geven tot discussie over de inhoud van het document. Bijvoorbeeld over de reikwijdte van je Wob-verzoek. Zorg dus dat je van een ondertekend verzoek, bezwaar- of beroepsschrift voor het te versturen altijd een scan of kopie maakt.

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk