Tips, Wob

Zeg dat je journalist bent

Het doet er niet toe wie bij de overheid informatie opvraagt, het bestuursorgaan moet die in principe verstrekken. Ook de reden van het verzoek mag niet meespelen. Toch is het niet onverstandig om in het verzoek aan te geven dat je journalist bent.

”De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen,” bepaalt de Wob in artikel 3 derde lid. Het gaat immers om de vraag of iets openbaar kan worden en niet om wie die vraag stelt of om welke reden dat gebeurt. Niettemin is het zinvol in je verzoek te melden dat je journalist bent: “Hierbij verzoek ik, [naam], journalist en werkzaam voor [medium], op basis van de Wet Openb……” Of: ….’freelance journalist’… Als je een medium kunt noemen dat een zeker gezag geniet, hoef je geen groot psycholoog te zijn om te veronderstellen dat je Wob-verzoek met net iets meer aandacht wordt bekeken.

Behalve dit aspect, dat eigenlijk geen invloed mag hebben op de wijze van afhandeling van een verzoek, zit aan de journalistieke positie van de verzoeker ook een formele kant. Die breng je in stelling als je na het noemen van de bestuurlijke aangelegenheid (of -heden) een zin toevoegt van de strekking: Verder wijs ik op de functie van de journalistiek in de democratische rechtstaat als kritisch volger van het openbaar bestuur.

Het verschil zit hem in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Dat regelt onder meer de vrijheid van meningsuiting en de vrije nieuwsgaring. Diverse uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens laten een ontwikkeling zien, die er in november 2016 toe leidde dat een verband werd vastgesteld tussen het recht op vrije nieuwsgaring en het recht op het ontvangen van overheidsinformatie. Er zitten wel enkele voorwaarden aan en verdere uitspraken zullen nog tot nadere precisering leiden, maar duidelijk is wel journalistieke wobs extra attentie van het bestuursorgaan verlangen.

Je kunt in je verzoek nog een paradoxale passage stoppen. Je hoeft weliswaar ‘geen belang te stellen’, maar desondanks kun je aangeven wat je met de gevraagde informatie wilt. Als het bestuursorgaan weet dat je de besluitvorming over de aanleg van een brug wilt reconstrueren, kan het gerichter zoeken. Zelf weet je natuurlijk het beste wat je nodig hebt voor de publicatie die je voor ogen hebt, en het bestuursorgaan moet ook niet op de stoel van de journalist gaan zitten, maar als het het doel van je informatievraag kent laat zich makkelijker bepalen of een bepaald document dat doel wel of niet dient.

Wob-verzoek maken? Gebruik de Wob-generator.

Sinds 12 november 2020 is de Wob-generator beschikbaar. Met deze generator maak je razendsnel in drie stappen een kant en klaar Wob-verzoek. Je hoeft de brief alleen nog maar te printen, ondertekenen en te posten.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis en netwerk.