Woo

BZK-onderzoek naar effect actief vrijgeven beslisnota’s

Sinds september 2022 stuurt het kabinet bij alle stukken aan het parlement beslisnota’s mee. Zo moet openheid ontstaan over het besluitvormingsproces erachter. De maatregel had het kabinet begin 2021 toegezegd na het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over het toeslagenschandaal.

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu onderzoek doen naar het effect van het actief openbaar maken van beslisnota’s. Daarbij worden parlement, ambtenaren en journalisten bevraagd. In een verzoek aan de VVOJ om medewerking omschrijft BZK het tweeledige doel van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut Centerdata, als volgt. Men wil weten of de nieuwe aanpak leidt tot ‘1) een verbetering van de informatievoorziening aan het parlement (en andere geïnteresseerden) doordat het meer inzicht biedt in de afwegingen die ten grondslag liggen aan het beleid en 2) (on)bedoelde effecten en/of aanbevelingen voor verbetering’. BZK verwacht het rapport begin november. Mogelijk vormen de bevindingen aanleiding voor aanpassing van het beleid rond het openbaar maken van beslisnota’s.

Journalisten behoren niet tot de primaire doelgroep bij het publiceren van beslisnota’s, maar omdat ze er wel gebruik van maken neemt het ministerie hen in het onderzoek toch mee. Zo kan het ook ‘een breed beeld krijgen van de ervaringen’.

Het onderzoek bestaat uit een enquête en aanvullende gesprekken. Wie wil meedoen vindt de vragenlijst (tot 15 juli) hier. Aan het eind daarvan kun je je aanmelden voor een online diepte-interview en een groepsgesprek (‘dialoogtafel’).

Woo-verzoek maken? Gebruik de Woo-generator.

Sinds 12 november 2020 is de generator beschikbaar  Met deze tool maak je razendsnel in drie stappen een kant en klaar Woo-verzoek. Je hoeft de brief alleen nog maar te printen, ondertekenen en te posten.

Gerelateerde artikelen

Journalisten zien de meerwaarde van de Woo, maar zijn niet tevreden over de medewerking van de overheid bij de afhandeling van een informatieverzoek. Ze vermoeden bewuste, politiek gemotiveerde vertragingen, maar zien toch kansen in een nauwe samenwerking met de overheid.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis en netwerk.