Tips

Vraag een inventarislijst

Schermafbeelding 2022-01-13 om 13.32.00

Om grip te krijgen op de manier, waarop een bestuursorgaan op je Wob-verzoek heeft beslist, is een inventarislijst een handig hulpmiddel. Je kunt die zelf maken, maar je kunt ook het bestuursorgaan erom vragen. Extra service, maar steeds gebruikelijker.

Namen, mailadressen en telefoonnummers van ambtenaren zullen in alle documenten die op je Wob-verzoek zijn verstrekt, wel zijn gelakt als ze erin voorkomen. Daar kun je over het algemeen wel van uitgaan. Maar hoe zit het met persoonlijke beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad, met financiële of economische belangen van de overheid of met onevenredige bevoor- of benadeling van betrokken personen of instanties, die voor het bestuursorgaan aanleiding waren om de al dan niet elektronische viltstift ter hand te nemen?

Zeker als je Wob-verzoek een groot aantal documenten heeft losgemaakt is het handig een overzicht te hebben van de stukken waar op grond van Wob-artikel 11.1, 10.2.b of 10.2.g (die de drie voorbeelden hierboven regelen) is gezwart. Je kunt het bestuursorgaan in het verzoek om zo’n inventarislijst vragen. Dat is niet verplicht deze te verstrekken, want van de Wob hoeft het geen nieuwe documenten te vervaardigen, maar overheden doen het steeds meer.

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt in artikel 3:2: “Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.” Je kunt naar het hier geformuleerde ‘zorgvuldigheidsbeginsel’ verwijzen als je het bestuursorgaan om een inventarislijst vraagt. Ook kun je aanvoeren dat het verstrekken van zo’n lijst een toenemend gebruik is bij het afhandelen van Wob-verzoeken. Specificeer vervolgens dat je in de lijst wilt zien alle onder de reikwijdte van het verzoek vallende documenten en per document: volledig verstrekt / deels verstrekt / niet verstrekt; en per weigering de grond, de motivering en de weging ten opzichte van het algemeen belang.

Wanneer je de gegevens in een Excelbestand krijgt (of een pdf naar Excel hebt geconverteerd) kun je die gegevens per document op allerlei manieren sorteren en eenvoudig vaststellen hoe vaak en waar de verschillende weigeringsgronden zijn toegepast.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk