Adviescollege ACOI: Ministerie van Algemene Zaken schiet tekort bij afhandeling Woo-verzoek.

masterclass

Het ging om een Woo-verzoek van Nieuwsuur. Dat had betrekking op de toespraak van Rutte in maart 2020 waarin hij sprak over groepsimmuniteit. Nieuwsuur wilde een reconstructie maken over de gedachtenvorming in het kabinet over de manier waarop coronna kon worden bestreden. Omdat het ministerie naar de mening van Nieuwsuur onvoldoende reageerde op het verzoek, […]

VVOJ in brief aan minister Kuipers: open overheid verder weg dan ooit

Het ACOI-advies dat begin april verscheen, kwam voort uit een na negen maanden vastgelopen bemiddelingspoging van het Adviescollege tussen een journalist en VWS met betrekking tot een Wob/Woo-procedure. De hoofdconclusie was dat het ministerie ruimhartiger en responsiever moet zijn met het verstrekken van documenten. Het ACOI signaleerde drie knelpunten: er was geen overleg met journalisten, […]

Regeringscommissaris wil onomkeerbare beweging

Arre Zuurmond, Regeringscommissaris Informatiehuishouding. “Het is een zooitje.”

Door Peter Mom De Wet open overheid behoort eigenlijk niet tot zijn primaire taken. Hij moet de informatiehuishouding bij de overheid vooruit zien te helpen en de Woo gaat over informatievoorziening. Toch heeft Zuurmond de Woo tot speerpunt gemaakt. Hij beschouwt de wet, een jaar in werking, als thermometer om te bepalen hoe het met […]

1 jaar Wet open overheid: “Kindje ligt nog in couveuse”

Wiemers, ook directeur van de Open State Foundation, kwam tot deze conclusie omdat hij zowel op het gebied van passieve openbaarmaking (na Woo-verzoeken) als actieve openbaarmaking (uit eigen beweging) nauwelijks voortgang had gezien. Recent onderzoek van zijn organisatie samen met het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) leert dat beslistermijnen na verzoeken niet korter zijn geworden, maar […]

Adviescollege tikt VWS op de vingers vanwege aanpak openbaarmaking coronadocumenten

Dat staat in een kritisch advies dat het nieuwe Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding naar kabinet en Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is de eerste keer dat het college een advies uitbrengt naar aanleiding van een klacht van een journalist. In de coronaperiode hebben veel journalisten Woo-verzoeken gedaan bij het ministerie van VWS, in een poging […]

Helft provincies, waterschappen én gemeenten hindert toegang tot documenten

Digitaal niet mogelijk Een en ander blijkt uit onderzoek door het vorig jaar opgerichte expertisecentrum SPOON. Bij 54 gemeenten, de provincie Gelderland en 4 van de 21 waterschappen is het niet mogelijk om digitaal een Woo-verzoek in te dienen, terwijl dat sinds invoering van de Woo wel verplicht is. Dit komt samen neer op zo’n […]

Nieuwe wet leidt nog niet tot snellere openbaarmaking van documenten

De overheid overschrijdt steeds vaker de wettelijke termijnen. In 2016 bleek dat ministeries in 61 procent de termijn overschreden. In 2019 was dat 71 procent. Inmiddels is dat opgelopen naar 84 procent. Het probleem wordt dus steeds groter. Aan de omvang van de Woo-verzoeken kan het niet liggen: 55 procent betreft verzoeken die met minder […]

“Kan dit weg? Nee”, zegt Adviescollege over sms-berichten van politici

Chatberichten van bewindslieden en bestuurders zijn van blijvende waarde, ook voor toekomstig historisch onderzoek, zegt het ACOI. Daarom moeten deze chatberichten blijvend worden bewaard en gearchiveerd. Chatberichten van de ambtelijke top moet de overheid tijdelijk bewaren, bijvoorbeeld vijf of tien jaar. Daarna kunnen ze worden verwijderd. Berichten van lagere ambtenaren hoeven niet opgeslagen te worden, […]

Een half jaar Woo. Wat vindt de journalistiek?

Op 1 mei van dit jaar is de Woo in de plaats gekomen van de aloude Wob, de Wet openbaarheid van bestuur. En hoewel de Wob-praktijk – laten we het nog maar even zo noemen – in de kern niet heel anders is geworden, werden door het panel wel een paar interessante observaties gedaan. Termijnen […]