BZK-onderzoek naar effect actief vrijgeven beslisnota’s

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu onderzoek doen naar het effect van het actief openbaar maken van beslisnota’s. Daarbij worden parlement, ambtenaren en journalisten bevraagd. In een verzoek aan de VVOJ om medewerking omschrijft BZK het tweeledige doel van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut Centerdata, als volgt. Men wil weten of […]

Adviescollege: verbeter de samenwerking tussen Woo-verzoeker en Woo-behandelaar

Dat zijn de belangrijkste punten uit een nieuw advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) aan het kabinet. De titel is veelzeggend: “Wat kan ik voor u doen?” en is een reactie op de invoeringstoets van de Wet open overheid die staatssecretaris van Huffelen (Digitalisering) heeft laten uitvoeren. Geen wetswijziging Het ACOI vindt het […]

Onderzoek: Journalisten kritisch over toepassing van de Woo

Dat zijn een paar van de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar de ervaringen van journalisten met de Wet open overheid. Het onderzoek is gedaan door onderzoeksinstituut Centerdata, in opdracht van het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) in samenwerking met o.a. de VVOJ. De Wet open overheid (Woo) vervangt sinds 1 mei 2022 de […]

Wie doorgrondt de ‘i-grond’? Hoe wetgever en rechters verdwalen in de regeling voor ‘uitzonderlijke’ gevallen in de Woo

door Tim Staal: via https://expertisecentrumspoon.nl/blog/wetgever-en-rechters-verdwalen-in-de-i-grond/ Intro: 10 tarzanbochten Nadat het stof van de talloze wijzigingen, amendementen en versies van tien jaar sleutelen aan de nieuwe Woo was opgetrokken, bleef er een woordenbrij over. Het dieptepunt, of zo je wil hoogtepunt: de manier waarop de Woo voorziet in gevallen die de wetgever niet precies heeft omschreven, […]

Adviescollege ACOI: Ministerie van Algemene Zaken schiet tekort bij afhandeling Woo-verzoek.

masterclass

Het ging om een Woo-verzoek van Nieuwsuur. Dat had betrekking op de toespraak van Rutte in maart 2020 waarin hij sprak over groepsimmuniteit. Nieuwsuur wilde een reconstructie maken over de gedachtenvorming in het kabinet over de manier waarop coronna kon worden bestreden. Omdat het ministerie naar de mening van Nieuwsuur onvoldoende reageerde op het verzoek, […]

VVOJ in brief aan minister Kuipers: open overheid verder weg dan ooit

Het ACOI-advies dat begin april verscheen, kwam voort uit een na negen maanden vastgelopen bemiddelingspoging van het Adviescollege tussen een journalist en VWS met betrekking tot een Wob/Woo-procedure. De hoofdconclusie was dat het ministerie ruimhartiger en responsiever moet zijn met het verstrekken van documenten. Het ACOI signaleerde drie knelpunten: er was geen overleg met journalisten, […]

Regeringscommissaris wil onomkeerbare beweging

Arre Zuurmond, Regeringscommissaris Informatiehuishouding. “Het is een zooitje.”

Door Peter Mom De Wet open overheid behoort eigenlijk niet tot zijn primaire taken. Hij moet de informatiehuishouding bij de overheid vooruit zien te helpen en de Woo gaat over informatievoorziening. Toch heeft Zuurmond de Woo tot speerpunt gemaakt. Hij beschouwt de wet, een jaar in werking, als thermometer om te bepalen hoe het met […]

1 jaar Wet open overheid: “Kindje ligt nog in couveuse”

Wiemers, ook directeur van de Open State Foundation, kwam tot deze conclusie omdat hij zowel op het gebied van passieve openbaarmaking (na Woo-verzoeken) als actieve openbaarmaking (uit eigen beweging) nauwelijks voortgang had gezien. Recent onderzoek van zijn organisatie samen met het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) leert dat beslistermijnen na verzoeken niet korter zijn geworden, maar […]

Adviescollege tikt VWS op de vingers vanwege aanpak openbaarmaking coronadocumenten

Dat staat in een kritisch advies dat het nieuwe Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding naar kabinet en Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is de eerste keer dat het college een advies uitbrengt naar aanleiding van een klacht van een journalist. In de coronaperiode hebben veel journalisten Woo-verzoeken gedaan bij het ministerie van VWS, in een poging […]

Helft provincies, waterschappen én gemeenten hindert toegang tot documenten

Digitaal niet mogelijk Een en ander blijkt uit onderzoek door het vorig jaar opgerichte expertisecentrum SPOON. Bij 54 gemeenten, de provincie Gelderland en 4 van de 21 waterschappen is het niet mogelijk om digitaal een Woo-verzoek in te dienen, terwijl dat sinds invoering van de Woo wel verplicht is. Dit komt samen neer op zo’n […]