Nieuws, Woo, Woo

Adviescollege ACOI: Ministerie van Algemene Zaken schiet tekort bij afhandeling Woo-verzoek.

masterclass

Het ministerie van Algemene Zaken is onvoldoende behulpzaam geweest bij de behandeling van een Woo-verzoek van journalist én bij de bemiddelingspoging die daarop volgde. Het ministerie had zich actiever moeten opstellen. Dat concludeert het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) in een advies aan premier Rutte.

Het ging om een Woo-verzoek van Nieuwsuur. Dat had betrekking op de toespraak van Rutte in maart 2020 waarin hij sprak over groepsimmuniteit. Nieuwsuur wilde een reconstructie maken over de gedachtenvorming in het kabinet over de manier waarop coronna kon worden bestreden. Omdat het ministerie naar de mening van Nieuwsuur onvoldoende reageerde op het verzoek, werd het ACOI ingeschakeld om te bemiddelen. Die bemiddeling is mislukt.

Nieuw verzoek?

Het ministerie van AZ concludeerde ruim twee jaar na het indienen van het eerste verzoek en een jaar na de start van de bemiddeling dat de aangetroffen documenten formeel-juridisch gezien niet relevant zijn en de journalist opnieuw een verzoek moest indienen. Dit ondanks de medewerking van de journalist die actief heeft meegedacht en oplossingen heeft aangedragen om te komen tot een goede invulling van het verzoek. 

‘Afhandeling is geen gunst’

Het ACOI vindt dat AZ onvoldoende behulpzaam is geweest bij de afhangeling van het Woo-verzoek en ook niet heeft meegewerkt aan de bemiddeling. Ineke van Gent, voorzitter van het ACOI: “Publieke informatie is niet van de overheid, maar van ons allemaal. De afhandeling van een Woo-verzoek is geen gunst waarvoor de verzoeker eerst een hindernisbaan dient af te leggen om vervolgens op een gesloten vesting te stuiten. Elk bestuursorgaan moet behulpzaam en open zijn wanneer burgers om openbaarmaking van overheidsinformatie verzoeken.”

Woo-verzoek maken? Gebruik de Woo-generator.

Sinds 12 november 2020 is de generator beschikbaar  Met deze tool maak je razendsnel in drie stappen een kant en klaar Woo-verzoek. Je hoeft de brief alleen nog maar te printen, ondertekenen en te posten.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis en netwerk.