‘Transparantie’ bij provincie Zuid-Holland

Door Peter Mom Voor dit verhaal moet je even gaan zitten. Het schetst de opmerkelijkste gebeurtenissen uit drie gecompliceerde Wob-procedures (van in totaal acht). Een gemeente zegt open te willen zijn, maar laat zich dwarszitten door de provincie, die zelf geen pottenkijkers wil en deze wegens een belabberde informatiehuishouding ook niet kan faciliteren (waarna die […]

Ministeries ‘ondraaglijk traag’ met behandeling Wob-verzoeken

Gemiddeld doet een ministerie er 161 dagen over om een Wob-verzoek te beantwoorden, drie keer langer dan wettelijk is toegestaan. Volgens de wet moet een verzoek tot openbaarmaking van documenten binnen 28 dagen worden behandeld. Een bestuursorgaan kan daarna nog eens 28 dagen uitstel nemen, waardoor het in totaal maximaal 56 dagen de tijd heeft. […]

VVOJ-café: van Wob naar Woo (online)

Scroll naar beneden om direct aan te melden Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden Moderatie door Jorg Leijten De Wob gaat verdwijnen. Decennialang was de Wet openbaarheid van bestuur een even geliefd als verguisd middel.  Wilde je weten hoe een bepaald besluit tot stand was gekomen? “Even wobben dan maar.” Het leidde […]

De Wob-knop, hoe kan hij worden verbeterd?

Onderzoeksjournalisten Liset Hamming en Tim Staal, makers van de Wob-knop en lid van de VVOJ, willen het graag weten. Daarom hebben ze een enquête opgesteld waarin de behoeften worden gepeild onder journalisten die al wobben of dat zouden willen gaan doen. De respons op de enquête moet helpen de Wob-knop te verbeteren. De Wob-knop is […]

Wet open overheid (Woo) aangenomen door Eerste Kamer

De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Dat zal naar verwachting vooral gebeuren door zogeheten actieve openbaarmaking, dat is het op eigen initiatief publiceren van documenten. Voor de passieve openbaarmaking, waar journalisten vaak een beroep op doen, vormt de Woo geen verbetering ten opzichte van de Wob. De weigeringsgronden blijven immers […]

Journalistiek houdt afstand tot Woo-publicatieplatform

Beide mediaorganisaties gaan niet in op een uitnodiging om in een klankbordgroep de ontwikkeling van het platform te begeleiden. Ze willen geen medeverantwoordelijkheid dragen voor een voorziening, die niet in hun primaire behoeften voorziet en zich vooral richt op actieve openbaarmaking van documenten. PLOOI wordt ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van […]

VWS breidt aantal Wob-juristen verder uit

Daarnaast wordt er bij de afhandeling niet langer vooraf een zienswijze van derden gevraagd, maar aan het eind van de procedure. “Het vragen van zienswijze vooraf is conform de Algemene wet bestuursrecht de gangbare praktijk, maar vormt tegelijkertijd helaas ook een praktische bottleneck als het gaat om de snelheid van het proces. Uiteraard wil ik […]

VWS stopt met weglakken van persoonlijke beleidsopvattingen

Dat zijn twee van de maatregelen die het departement neemt om de corona-wobverzoeken vlotter af te handelen, zo is in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Tegelijk gaat VWS ook in hoger beroep tegen een uitspraak in een procedure die door Nieuwsuur is aangespannen. Twee miljoen documenten Sinds vorig voorjaar heeft VWS 214 […]

Rechtbank tikt ministerie van VWS op de vingers vanwege aanpak Wob-verzoeken

Het ministerie van VWS moet de manier waarop het sinds de coronacrisis Wob-verzoeken afhandelt aanpassen. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die door Nieuwsuur was aangespannen. De manier waarop dat nu gebeurt is niet in overeenstemming met de wet. VWS hanteert sinds het uitbreken van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 een […]

VVOJ stuurt open brief aan informateur Herman Tjeenk Willink

Als politiek Den Haag werkelijk kiest voor een meer transparante bestuursstijl, waarbij meer belang wordt gehecht aan tegenmacht, laat het dan ook oog hebben voor de controlerende taak van de journalistiek. Dan moet ze de gereedschappen versterken die de pers heeft om haar rol te vervullen. De middelen die daarvoor beschikbaar zijn, zoals de Wob, […]