Intern beraad met externe partijen

intern beraad; derde partijen

Documenten niet verstrekken wegens ‘intern beraad’ tussen de overheid en een andere partij, zelfs als dat een private partij is? Dat is helaas geen onmogelijke tegenstelling. Maar niet elk overleg mag zomaar tot ‘intern beraad’ worden bestempeld.

Weigering moet per alinea gemotiveerd

Mag een bestuursorgaan zomaar een heel document weigeren omdat sommige delen ervan ‘intern beraad’ zijn? Zeker niet, maar daar moet je een hardleers bestuursorgaan wel op wijzen.

Anticiperen op weigeringen

anticiperen op weigergronden

Door te werken met primaire en subsidiaire verzoeken voorkom je dat er door het gebruik van weigergronden niets van je verzoek over blijft.