Tips

Intern beraad met externe partijen

intern beraad; derde partijen

Documenten niet verstrekken wegens ‘intern beraad’ tussen de overheidsorganisatie en een andere partij, zelfs als dat een bedrijf is? Dat is geen onmogelijke tegenstelling. Maar een bestuursorgaan mag niet elk overleg ‘intern beraad’ noemen.


Een bestuursorgaan mag weigeren (passages uit) documenten openbaar te maken wanneer (1) deze zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en (2) het om persoonlijke beleidsopvattingen gaat.

Intern beraad hoeft zich niet altijd binnen de organisatie af te spelen. Ook overleg met een externe partij kan het karakter van intern beraad hebben, zelfs als dat een private partij is. Voorwaarde is dat die partij aan dat overleg deelneemt om een belang van het bestuursorgaan te dienen.

Voorbeeld: een accountant adviseert een overheidsorganisatie over de opstelling van de jaarrekening. Het advies komt weliswaar van een externe partij, maar die is ingehuurd in verband met de financiële verantwoording door het bestuursorgaan. Zo’n advies wordt dan geacht te zijn opgesteld voor intern beraad. Persoonlijke beleidsopvattingen daarin kan het bestuursorgaan daarom achterhouden.

Overleg met een derde partij verliest echter de interne status wanneer die partij een eigen belang heeft dat in het overleg aan de orde is.

Voorbeeld: overleg tussen het ministerie van (in 2018) Infrastructuur en Milieu en ProRail over de herpositionering van ProRail in het publieke domein. In dat overleg verdedigde ProRail een eigen belang, oordeelde de rechtbank Midden-Nederland in een beroepszaak. Een voorgenomen besluit van het ministerie had tot zo veel weerstand binnen het bedrijf geleid dat het met een advocaat aan het overleg deelnam. Het ministerie kon niet volhouden dat sprake was van intern beraad.

Bij weigering van informatie wegens persoonlijke beleidsopvattingen in intern beraad met derden doe je er dus goed aan om na te gaan of die derde met een eigen belang aan het beraad deelnam.

Zie ook de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over intern beraad en derde partijen.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk