VVOJ Vereniging

Stukken Algemene Ledenvergadering 25 november 2014

Hieronder treft u de benodigde vergaderstukken. Het rapport van de Onderzoekscommissie en de reactie van het demissionaire bestuur volgen op vrijdag 14 november a.s

 1. [wpdm_hotlink id=34 link_label=Agenda]
 2. [wpdm_hotlink id=25 link_label=’Conceptnotulen ALV 4-6-2014′]
 3. [wpdm_hotlink id=35 link_label=’Conceptnotulen ALV 8-11-2014′]
 4. [wpdm_hotlink id=27 link_label=’Concept Jaarverslag 2013′]
 5. [wpdm_hotlink id=29 link_label=’Bijl. 1 Jaarverslag 2013 Bezoekersaantallen café en conf. 2008-2013′]
 6. [wpdm_hotlink id=30 link_label=’Bijl. 2 Jaarverslag 2013 Voorlopige begroting 2014-2016′]
 7. [wpdm_hotlink id=31 link_label=’Bijl. 3 Jaarverslag 2013 Medialab Statistieken 18-1-2014′]
 8. [wpdm_hotlink id=28 link_label=’VVOJ Jaarrekening 2013 Definitief’]
 9. [wpdm_hotlink id=1 link_label=’ODS Rapport Een Baken voor de Onderzoeksjournalistiek’]
 10. [wpdm_hotlink id=19 link_label=’Brief van bezorgde leden aan bestuur en leden, dd. 3-6-2014′]
 11. [wpdm_hotlink id=20 link_label=’Reactie demissionair bestuur op brief bezorgde leden’]
 12. VVOJ-bestuur teruggetreden
 13. Terugtreden bestuur: zeldzaam integer of onnodig?
 14. Voordrachten bestuursverkiezing kunnen vanaf 6 juni gedurende zes weken worden ingediend
 15. [wpdm_hotlink id=36 link_label=’Rapport commissie van onderzoek VVOJ 2014′]

Gerelateerde artikelen

Afgelopen maand hebben 77 leden de moeite genomen om te stemmen in onze online bestuursverkiezing. Toegegeven: veel te kiezen viel er niet, omdat het aantal kandidaten precies overeenkwam met de beschikbare plekken. Bij elke kandidaat was het aantal tegenstemmers, want die mogelijkheid was er wel degelijk, op de vingers van één hand te tellen, waardoor we kunnen stellen dat alle kandidaten met een overweldigende meerderheid zijn gekozen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk