VVOJ Vereniging

VVOJ Ombudsman gaat aan de slag

Margo Smit heet namens de VVOJ de deelnemers aan de VVOJ-Jongerendag welkom.

Bij de VVOJ Ombudsman kunnen leden en aspirant-leden terecht met vermoedens, vragen en klachten over de integriteit van handelen van personen en organen binnen de VVOJ. De Ombudsman onderzoekt deze vermoedens, vragen en klachten en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering. De Ombudsman kan geen sancties opleggen naar aanleiding van een melding of het onderzoek daarnaar. De Ombudsman zal rapporteren aan de Algemene Vergadering over de meldingen in het voorgaande kalenderjaar.

De Ombudsman is per mail te bereiken via ombudsman@vvoj.org. Deze mailbox is enkel toegankelijk voor de Ombudsman en dus niet voor medewerkers van het verenigingsbureau of bestuursleden van de VVOJ. De Ombudsman streeft ernaar binnen twee weken een eerste reactie te geven.

De Ombudsman wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit de leden die ten minste tien jaar lid zijn van de vereniging. De zittingstermijn van de Ombudsman bedraagt drie jaar en hij of zij is maximaal twee keer herbenoembaar.

De Ombudsman, heeft het recht onderwerpen te agenderen voor de Algemene Vergadering. De Ombudsman is er niet voor algemene klachten over de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en Nederland, maar enkel voor klachten aangaande de VVOJ.

De Algemene Vergadering heeft op 14 december 2020 Margo Smit benoemd tot VVOJ Ombudsman.

 

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk