VVOJ Vereniging

VVOJ Ombudsman gaat aan de slag

Margo Smit heet namens de VVOJ de deelnemers aan de VVOJ-Jongerendag welkom.

Bij de VVOJ Ombudsman kunnen leden en aspirant-leden terecht met vermoedens, vragen en klachten over de integriteit van handelen van personen en organen binnen de VVOJ. De Ombudsman onderzoekt deze vermoedens, vragen en klachten en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering. De Ombudsman kan geen sancties opleggen naar aanleiding van een melding of het onderzoek daarnaar. De Ombudsman zal rapporteren aan de Algemene Vergadering over de meldingen in het voorgaande kalenderjaar.

De Ombudsman is per mail te bereiken via ombudsman@vvoj.org. Deze mailbox is enkel toegankelijk voor de Ombudsman en dus niet voor medewerkers van het verenigingsbureau of bestuursleden van de VVOJ. De Ombudsman streeft ernaar binnen twee weken een eerste reactie te geven.

De Ombudsman wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit de leden die ten minste tien jaar lid zijn van de vereniging. De zittingstermijn van de Ombudsman bedraagt drie jaar en hij of zij is maximaal twee keer herbenoembaar.

De Ombudsman, heeft het recht onderwerpen te agenderen voor de Algemene Vergadering. De Ombudsman is er niet voor algemene klachten over de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en Nederland, maar enkel voor klachten aangaande de VVOJ.

De Algemene Vergadering heeft op 14 december 2020 Margo Smit benoemd tot VVOJ Ombudsman.

 

Gerelateerde artikelen

De komst van de bijzonder hoogleraar Onderzoeksjournalistiek is een stap dichterbij gekomen met de openstelling van de vacature door de Vrije Universiteit Amsterdam. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 24 maart 2024 reageren.

Afgelopen maand hebben 77 leden de moeite genomen om te stemmen in onze online bestuursverkiezing. Toegegeven: veel te kiezen viel er niet, omdat het aantal kandidaten precies overeenkwam met de beschikbare plekken. Bij elke kandidaat was het aantal tegenstemmers, want die mogelijkheid was er wel degelijk, op de vingers van één hand te tellen, waardoor we kunnen stellen dat alle kandidaten met een overweldigende meerderheid zijn gekozen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk