VVOJ Ombudsman gaat aan de slag

VVOJ Vereniging

Bij de VVOJ Ombudsman kunnen leden en aspirant-leden terecht met vermoedens, vragen en klachten over de integriteit van handelen van personen en organen binnen de VVOJ. De Ombudsman onderzoekt deze vermoedens, vragen en klachten en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering. De Ombudsman kan geen sancties opleggen naar aanleiding van een melding of het onderzoek daarnaar. De Ombudsman zal rapporteren aan de Algemene Vergadering over de meldingen in het voorgaande kalenderjaar.

De Ombudsman is per mail te bereiken via ombudsman@vvoj.org. Deze mailbox is enkel toegankelijk voor de Ombudsman en dus niet voor medewerkers van het verenigingsbureau of bestuursleden van de VVOJ. De Ombudsman streeft ernaar binnen twee weken een eerste reactie te geven.

De Ombudsman wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit de leden die ten minste tien jaar lid zijn van de vereniging. De zittingstermijn van de Ombudsman bedraagt drie jaar en hij of zij is maximaal twee keer herbenoembaar.

De Ombudsman, heeft het recht onderwerpen te agenderen voor de Algemene Vergadering. De Ombudsman is er niet voor algemene klachten over de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en Nederland, maar enkel voor klachten aangaande de VVOJ.

De Algemene Vergadering heeft op 14 december 2020 Margo Smit benoemd tot VVOJ Ombudsman.