ANBI-status

De VVOJ heeft in Nederland de ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Volgens de anbi-regels pbuliceren we op deze pagina de volgende gegevens:

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van onderzoeksjournalistiek in het Nederlands taalgebied, waarbij onder onderzoeksjournalistiek wordt verstaan: kritische en diepgravende journalistiek. Hier vind je onze uitgebreidere definitie.

Contact

VVOJ
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
E-mail het verenigingsbureau

Postadres België
VVOJ
p/a Fonds Pascal Decroos
Leopoldstraat 6
1000 Brussel

Bankrekening

NL09 TRIO 0338 8142 80  t.n.v. VVOJ, Amsterdam
Voor buitenlandse overboekingen:
SWIFT code (BIC) : TRIONL2U

Kamer van Koophandel: nummer 34171208

De VVOJ heeft een parttime bureaumedewerker (0,6 FTE) in dienst. De salariëring is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de cao voor het uitgeverijbedrijf.

Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en werkgroepleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten. Kijk hier voor de bestuurssamenstelling en personeel.

Documenten

Archief