ANBI-status

Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)

De VVOJ heeft in Nederland de ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Volgens de anbi-regels pbuliceren we op deze pagina de volgende gegevens:

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van onderzoeksjournalistiek in het Nederlands taalgebied, waarbij onder onderzoeksjournalistiek wordt verstaan: kritische en diepgravende journalistiek.

Contact

VVOJ
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
+31(0)85 047 1652
E-mail het bureau VVOJ

Postadres België
VVOJ
p/a Fonds Pascal Decroos
Leopoldstraat 6
1000 Brussel

Bankrekening Nederland
Rabo: NL09 TRIO 0338 8142 80  t.n.v. VVOJ, Amsterdam
Voor buitenlandse overboekingen:
SWIFT code (BIC) : TRIONL2U

Bankrekening België
Fortis: BE02001372854740, t.n.v. VVOJ, Amsterdam
BIC: GEBABEBB

Kamer van Koophandel: nummer 34171208

Bestuur, directie en personeel

De VVOJ heeft een parttime directeur (0,6 FTE) en een parttime bureaumedewerker (0,5 FTE) in dienst. De salariëring is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de cao voor het uitgeverijbedrijf.

Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en commissieleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten. Kijk hier voor de bestuurssamenstelling en personeel.

Documenten

Archief