Tips

Geheime stukken te wobben

andrea-natali-Qp1ZG5yo8eI-unsplash

Verschillende organen van de lokale overheid kunnen stukken geheim verklaren: het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad, een commissie. Maar ‘geheim’ is geen reden een Wob-verzoek af te wijzen. Je kunt ze gewoon wobben.

B en W, de raad en een raadscommissie kunnen bepalen dat wat in een vergadering wordt besproken geheim moet blijven. Het opleggen van geheimhouding zal dan tevens stukken omvatten die besproken worden. Deze bevoegdheid is geregeld in de Gemeentewet (artikel 25, 55 en 86). De geheimhoudingsplicht rust op personen die deel uitmaken van het orgaan in kwestie.

Wat is de relatie met de Wob? Geheimhouding kan worden opgelegd ter bescherming van de belangen die de Wet openbaarheid van bestuur noemt in artikel 10. Dat regelt de vier absolute weigeringsgronden (onder meer Staatsveiligheid en bedrijfs-/fabricagegegevens) en de zeven belangen die moeten worden afgewogen tegen het algemeen belang van openbaarheid. Deze relatieve weigeringsgronden betreffen onder meer de financiële of economische belangen van de overheid en het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling van een persoon of instantie.

Een gemeente kon een Wob-verzoek onbehandeld laten wanneer er geheim verklaarde stukken in het spel waren. De opgelegde geheimhouding kon alleen worden opgeheven door het orgaan zelf, op aanvraag van een ‘belanghebbende’. En dat waren de leden van het orgaan dat de geheimhouding had opgelegd.

Verleden tijd, want door een uitspraak van de Raad van State van 23 november 2016 is inmiddels ook de indiener van een Wob-verzoek belanghebbende. Wanneer onder de reikwijdte van het verzoek zich ook geheime stukken bevinden, geldt het Wob-verzoek tevens als een verzoek tot opheffing van de geheimhouding. De verzoeker krijgt dan ook twee besluiten, over de opheffing van de geheimhouding en over het al dan niet verstrekken van de informatie daaruit, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk