Achtergrond

Oproep Open State Foundation

Russian typewriter

In het kort

Met het project “Lokaal Dataportaal” wil de OpenState Foundation lokale en regionale redacties op
praktische wijze gaan ondersteunen bij hun controle op de decentrale macht.
Hiervoor roepen wij geïnteresseerde (onderzoeks)journalisten op om tijdens
onze review sessies als gebruikers hun input te geven. Voor een eerste indruk
van een makkelijk toegankelijke kun je kijken op de sites van twee van hen
projecten https://openspending.nl en op https://zoek.openraadsinformatie.nl/ .
Om je aan te melden en voor meer informatie kun je mailen naar
Tim@openstate.eu

Achtergrond

De afgelopen jaren is in Nederland een trend gaande waarin steeds meer macht
naar lokale overheden gaat en beleid mede daardoor almaar complexer wordt.
Tegelijkertijd staat de kwaliteitsjournalistiek, juist lokaal en regionaal onder
druk door leegloop en krimpende budgetten. Dit tast de effectiviteit van de
journalistiek aan en daarmee haar waarde voor de samenleving.
Open data is een middel dat van onschatbare waarde is: door
overheidsinformatie als open data te ontsluiten kunnen analyses worden
gedaan die voorheen niet mogelijk waren. Daarmee worden patronen
blootgelegd, nieuwe inzichten opgedaan, geldstromen in kaart gebracht en
nieuwe toepassingen gemaakt. Dit alles op een fundering van feiten en
controleerbaar voor iedereen. Digitale transparantie van de overheid leidt
daarmee niet alleen tot controleerbaarheid van de macht, maar is tegelijkertijd
een ultiem wapen tegen desinformatie. En op beiden heeft onze democratie
recht.

Het gebruik van open data is echter een lastige klus en daarom kunnen wij
helpen om het duurzame gebruik van de -soms gecompliceerde- open data van
overheden te versimpelen. Hoewel we grote stappen zetten op het gebied van
ontsluiten van data, zien we dat van hele schatten aan data door journalisten
nog maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt. Met het project “Lokaal
Dataportaal” gaan we een aantal van de drempels wegnemen.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk