Achtergrond

Oproep Open State Foundation

Russian typewriter

In het kort

Met het project “Lokaal Dataportaal” wil de OpenState Foundation lokale en regionale redacties op
praktische wijze gaan ondersteunen bij hun controle op de decentrale macht.
Hiervoor roepen wij geïnteresseerde (onderzoeks)journalisten op om tijdens
onze review sessies als gebruikers hun input te geven. Voor een eerste indruk
van een makkelijk toegankelijke kun je kijken op de sites van twee van hen
projecten https://openspending.nl en op https://zoek.openraadsinformatie.nl/ .
Om je aan te melden en voor meer informatie kun je mailen naar
Tim@openstate.eu

Achtergrond

De afgelopen jaren is in Nederland een trend gaande waarin steeds meer macht
naar lokale overheden gaat en beleid mede daardoor almaar complexer wordt.
Tegelijkertijd staat de kwaliteitsjournalistiek, juist lokaal en regionaal onder
druk door leegloop en krimpende budgetten. Dit tast de effectiviteit van de
journalistiek aan en daarmee haar waarde voor de samenleving.
Open data is een middel dat van onschatbare waarde is: door
overheidsinformatie als open data te ontsluiten kunnen analyses worden
gedaan die voorheen niet mogelijk waren. Daarmee worden patronen
blootgelegd, nieuwe inzichten opgedaan, geldstromen in kaart gebracht en
nieuwe toepassingen gemaakt. Dit alles op een fundering van feiten en
controleerbaar voor iedereen. Digitale transparantie van de overheid leidt
daarmee niet alleen tot controleerbaarheid van de macht, maar is tegelijkertijd
een ultiem wapen tegen desinformatie. En op beiden heeft onze democratie
recht.

Het gebruik van open data is echter een lastige klus en daarom kunnen wij
helpen om het duurzame gebruik van de -soms gecompliceerde- open data van
overheden te versimpelen. Hoewel we grote stappen zetten op het gebied van
ontsluiten van data, zien we dat van hele schatten aan data door journalisten
nog maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt. Met het project “Lokaal
Dataportaal” gaan we een aantal van de drempels wegnemen.

Gerelateerde artikelen

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Wij zijn Ivan Goloenov’ kopten drie prominente Russische zakenkranten afgelopen maandag. Ze scharen zich daarmee achter de opgepakte onderzoeksjournalist die corruptie en miljoenenfraude onthulde van onder meer de Moskouse onderburgemeester.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk