#LROJ20

Doorpakken met de Wob

IMG_6166

Een Wob-verzoek versturen, dat lukt de meeste van ons nog wel, zij het soms met enige moeite. Maar hoe gaat het dan verder? Hoe zorg je dat je je niet met een kluitje in het riet laat sturen, of eindeloos aan het lijntje wordt gehouden? Hoe maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden om in bezwaar en beroep te gaan? Kortom, hoe pak je door?

avatar for Liset HammingLiset Hamming en Tim Staal, beiden lid van de Wob-werkgroep van de VVOJ), gaven antwoorden op deze vragen tijdens deze sessie. Liset ging in op de Wob-generator die beschikbaar komt voor VVOJ leden om gemakkelijk een Wob-verzoek te maken en te versturen. De generator leidt de gebruiker stap voor stap door de informatie die ingevuld moet worden voor de brief om een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur om informatie aan te vragen. Na het invullen wordt de brief gemaakt en is voor de gebruiker beschikbaar om door te lezen, nog aan te passen en te versturen. Wob verzoeken kunnen ingediend worden bij bestuursorganen die onder de Wob vallen, zoals ministeries, provincies, gemeenten en andere overheidsinstanties, zoals vermeld op deze site van de rijksoverheid.

Tim geeft in zijn bijgevoegde presentatie Doorpakken met de Wob tips hoe je de procedure succesvol kuntavatar for Tim Staal voeren. Daarvoor geeft hij aan hoe je je goed voorbereid op de procedure en welk tijdpad belangrijk is tijdens de procedure. De voorbereiding bestaat onder meer uit een zo exact mogelijke omschrijving van wat je wil hebben, als dat kan. Dit voorkomt dat de overheidsinstantie om opheldering vraagt. Als een opheldering nodig is dan gaat er een nieuwe termijn in voor de instantie om te reageren. Mocht opheldering nodig zijn, spreek hier dan een termijn voor af.

  • Als er na 2 weken geen ontvangstbevestiging is, neem dan contact op. Laat je niet aanpraten dat er opheldering nodig is. Ga gerust het gesprek aan, maak een afspraak of drink koffie om een goede band op te bouwen. Leg wel de afspraken naderhand schriftelijk vast.
  • Als er na 4 weken nog geen informatie is ontvangen, neem dan contact op. Als het om weinig stukken gaat hoef je geen genoegen te nemen met uitstel. Als er wel een uitstel afgesproken wordt, spreek dan ook een datum af.
  • Na 7/8 weken kan de druk opgevoerd worden als er nog niets is ontvangen.
  • Na 9 weken is de instantie in gebreke als het verzoek nog niet is ingewilligd en kan de instantie schriftelijk in gebreke gesteld worden. Een voorbeeldbrief is opgenomen in de presentatie.
  • Na 10 weken is de overheid in verzuim en kan een gang naar de rechter overwogen worden.

Met de generator en de tips geven Liset en Tim journalisten die een Wob-procedure overwegen, voorbereiden en voeren een steun in de rug.

[wpdm_package id=’41990′]

 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsmanipulatie, nee zeg, daar trappen wij niet in. Als journalist wéét je gewoon wanneer iets niet klopt. Maar waarom haalt dan zoveel onzin het nieuws? Staat onze bullshitdetector wel scherp genoeg afgesteld?

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk