Tips

Noem bestuurlijke aangelegenheid

chess-3694733_1280

De verzoeker moet aangeven welke bestuurlijke aangelegenheid of aangelegenheden bij het Wob-verzoek een rol spelen. Het is belangrijk om daaraan voldoende aandacht te besteden. En denk niet dat bestuurlijke aangelegenheid en onderwerp hetzelfde zijn.


Bestuursorganen hebben soms de neiging te stellen dat bepaalde informatie niet verstrekt hoeft te worden omdat die buiten de in het verzoek genoemde bestuurlijke aangelegenheden valt. NOS, RTL en de Volkskrant kregen daar in 2015 mee te maken toen ze een Wob-verzoek hadden ingediend met betrekking tot de afwikkeling van de MH17-aanslag. Het ministerie van (toen) Veiligheid en Justitie hield een deel van de informatie achter omdat die niet van belang zou zijn voor de politiek-bestuurlijke afwikkeling van de ramp.

Als je bijvoorbeeld de besluitvorming over de aanleg van een weg wilt reconstrueren, kan het onderwerp ‘aanleg weg X’ zijn en kun je als bestuurlijke aangelegenheden noemen ‘uw taken op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer’, ‘uw taken op het gebied van de bescherming van het milieu’ en ‘de correcte besteding van publieke middelen’.

Het is raadzaam een aantal bestuurlijke aangelegenheden in je verzoek te noemen. Volgens de Wob is een bestuurlijke aangelegenheid: ‘een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan’. Het goed besteden van belastinggeld is bijna altijd van toepassing en kun je dus meestal noemen. Rechters hechten daaraan in beroepszaken groot belang.

Het kan ook geen kwaad te wijzen op de rol van de media in een democratische rechtsstaat om het openbaar bestuur kritisch te volgen. Ook dat laten rechters nogal eens meewegen.

Genoemde media stapten destijds samen naar de rechtbank Midden-Nederland. Die ging niet mee in de redenering van het ministerie: “Alle documenten betreffen in hun geheel een bestuurlijke aangelegenheid als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wob. In dat geval kan het verstrekken van informatie daaruit niet achterwege blijven op de grond dat die informatie geen bestuurlijke aangelegenheid betreft. Verweerder heeft deze passages dus niet op deze grond kunnen weigeren en zal tot openbaarmaking over moeten gaan als ook geen andere weigeringsgrond van de Wob zich tegen openbaarmaking verzet.”

Bekijk de gehele uitspraak hier.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk