Tips

Noem bestuurlijke aangelegenheid

chess-3694733_1280

De verzoeker moet aangeven welke bestuurlijke aangelegenheid of aangelegenheden bij het Wob-verzoek een rol spelen. Het is belangrijk om daaraan voldoende aandacht te besteden. En denk niet dat bestuurlijke aangelegenheid en onderwerp hetzelfde zijn.


Bestuursorganen hebben soms de neiging te stellen dat bepaalde informatie niet verstrekt hoeft te worden omdat die buiten de in het verzoek genoemde bestuurlijke aangelegenheden valt. NOS, RTL en de Volkskrant kregen daar in 2015 mee te maken toen ze een Wob-verzoek hadden ingediend met betrekking tot de afwikkeling van de MH17-aanslag. Het ministerie van (toen) Veiligheid en Justitie hield een deel van de informatie achter omdat die niet van belang zou zijn voor de politiek-bestuurlijke afwikkeling van de ramp.

Als je bijvoorbeeld de besluitvorming over de aanleg van een weg wilt reconstrueren, kan het onderwerp ‘aanleg weg X’ zijn en kun je als bestuurlijke aangelegenheden noemen ‘uw taken op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer’, ‘uw taken op het gebied van de bescherming van het milieu’ en ‘de correcte besteding van publieke middelen’.

Het is raadzaam een aantal bestuurlijke aangelegenheden in je verzoek te noemen. Volgens de Wob is een bestuurlijke aangelegenheid: ‘een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan’. Het goed besteden van belastinggeld is bijna altijd van toepassing en kun je dus meestal noemen. Rechters hechten daaraan in beroepszaken groot belang.

Het kan ook geen kwaad te wijzen op de rol van de media in een democratische rechtsstaat om het openbaar bestuur kritisch te volgen. Ook dat laten rechters nogal eens meewegen.

Genoemde media stapten destijds samen naar de rechtbank Midden-Nederland. Die ging niet mee in de redenering van het ministerie: “Alle documenten betreffen in hun geheel een bestuurlijke aangelegenheid als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wob. In dat geval kan het verstrekken van informatie daaruit niet achterwege blijven op de grond dat die informatie geen bestuurlijke aangelegenheid betreft. Verweerder heeft deze passages dus niet op deze grond kunnen weigeren en zal tot openbaarmaking over moeten gaan als ook geen andere weigeringsgrond van de Wob zich tegen openbaarmaking verzet.”

Bekijk de gehele uitspraak hier.

Gerelateerde artikelen

Het doet er niet toe wie bij de overheid informatie opvraagt, het bestuursorgaan moet die in principe verstrekken. Ook de reden van het verzoek mag niet meespelen. Toch is het niet onverstandig om in het verzoek aan te geven dat je journalist bent.

Om grip te krijgen op de manier, waarop een bestuursorgaan op je Wob-verzoek heeft beslist, is een inventarislijst een handig hulpmiddel. Je kunt die zelf maken, maar je kunt ook het bestuursorgaan erom vragen. Extra service, maar steeds gebruikelijker.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk