#LROJ19

Wob Wob Wob

Sjors van Beek

Verslag workshop Wobben door Sjors van Beek

Sjors van Beek schrijft o.a. Voor De Limburger en is actief ‘wobber’. Wobben is informatie opvragen op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.

“Wobben is een werktuig om zelfstandig onderzoek te kunnen doen. Je krijgt er gegevens mee die je op andere manieren niet kunt krijgen.

Hoewel formeel gezien ieder verzoek dat je aan een overheidsinstantie doet onder de WOB valt, wordt dat vaak niet zo gezien. Sterker nog: tegenwerking is aan de orde van de dag. Op allerlei manieren. “Bereid je daar op voor.”

Overheidsinstanties schermen nogl eens met een geheimverklaring. “Zo’n verklaring moet wel bekrachtigd worden. Vraag dus de geheimhoudingsverklaring én de bekrachtiging op. Ontbreekt die? Dan is het NIET geheim. Dateert de verklaring van ná het WOB verzoek? Dan is het ook niet geheim.

Een andere term waarmee geschermd wordt is ‘vertrouwelijk’. “Dat is echter geen officiële juridische term. Het zegt eigenlijk niks. Iets is geheim of openbaar.”

Wobben kan dienen als breekijzer,: om documenten te krijgen die de overheid niet vrij wil geven, als precisie-instrument, om details te achterhalen, en als sleepnet: wat ligt er over dit onderwerp bij de overheid? Gebruik die laatste met zorg: het is veel werk. Maak het ambtenaren niet onnodig moeilijk. Anderzijdes: dat het veel werk is kan geen grond zijn het wob-verzoek te weigeren.

Wobben is op zich eenvoudig: vertel gewoon wat je wilt hebben. Je hoeft geen belang te formuleren. Wel belangrijk: werk en formuleer precies, bewaak je termijnen, en benoem de bestuurlijk aangelegenheid.

De gang van zaken rondom Wobben wordt verder uitgelegd in de bijgaande Powerpoint.

 

 

 

 

 

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk