#LROJ19

Wob Wob Wob

Sjors van Beek

Verslag workshop Wobben door Sjors van Beek

Sjors van Beek schrijft o.a. Voor De Limburger en is actief ‘wobber’. Wobben is informatie opvragen op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.

“Wobben is een werktuig om zelfstandig onderzoek te kunnen doen. Je krijgt er gegevens mee die je op andere manieren niet kunt krijgen.

Hoewel formeel gezien ieder verzoek dat je aan een overheidsinstantie doet onder de WOB valt, wordt dat vaak niet zo gezien. Sterker nog: tegenwerking is aan de orde van de dag. Op allerlei manieren. “Bereid je daar op voor.”

Overheidsinstanties schermen nogl eens met een geheimverklaring. “Zo’n verklaring moet wel bekrachtigd worden. Vraag dus de geheimhoudingsverklaring én de bekrachtiging op. Ontbreekt die? Dan is het NIET geheim. Dateert de verklaring van ná het WOB verzoek? Dan is het ook niet geheim.

Een andere term waarmee geschermd wordt is ‘vertrouwelijk’. “Dat is echter geen officiële juridische term. Het zegt eigenlijk niks. Iets is geheim of openbaar.”

Wobben kan dienen als breekijzer,: om documenten te krijgen die de overheid niet vrij wil geven, als precisie-instrument, om details te achterhalen, en als sleepnet: wat ligt er over dit onderwerp bij de overheid? Gebruik die laatste met zorg: het is veel werk. Maak het ambtenaren niet onnodig moeilijk. Anderzijdes: dat het veel werk is kan geen grond zijn het wob-verzoek te weigeren.

Wobben is op zich eenvoudig: vertel gewoon wat je wilt hebben. Je hoeft geen belang te formuleren. Wel belangrijk: werk en formuleer precies, bewaak je termijnen, en benoem de bestuurlijk aangelegenheid.

De gang van zaken rondom Wobben wordt verder uitgelegd in de bijgaande Powerpoint.

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk