#LROJ19

Bijzondere regionale verhalen

Foto:©Ingrid de Groot

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP) kent sinds vorig jaar een speciale regeling voor onderzoeksjournalistieke projecten, met een sterk accent op de regio. Extra bijzonder is dat je ook apart voor de onderzoeksfase van een productie ondersteuning kunt aanvragen. Vooral voor freelancers is dit een belangrijke ondersteuning.
In deze sessie vertellen collega’s die met geld uit deze regeling aan de slag zijn gegaan over hun ervaringen. Henk Bas, projectleider regeling onderzoeksjournalistiek van FBJP, geeft tijdens de sessie een toelichting op de subsidies van het FBJP.

Eugène Leenders, freelance journalist, schreef over een langdurig conflict tussen de Oosterbeeks specialist, Piet van Loon, en het Rijnstateziekenhuis. Naar aanleiding van zijn onderzoek publiceerde hij dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deze orthopeed jarenlang ten onrechte in een kwaad daglicht heeft gezet. Het artikel is te vinden op de website en in de gedrukte versie van het lokale nieuwsblad Hoog & Laag (Renkum/Oosterbeek/Wageningen). Landelijke media pakten het verhaal ook op. Vooraf kon Eugène niet bevroeden dat zijn onderzoek zo veel aandacht zou krijgen. Resultaat was zelfs niet vooraf gegarandeerd. Daarom heeft hij op advies van Henk Bas gebruik gemaakt van een subsidie voor vooronderzoek van FBJP. Wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat vervolgonderzoek nodig is, kan daarvoor opnieuw subsidie worden aangevraagd.

Jeroen van Bergeijk vroeg zich af hoe het is om te werken bij de grootste webwinkel van Nederland? Wat moet er gebeuren om bestellingen de volgende dag in huis te hebben? Hij ging 5 weken undercover werken bij bol.com om antwoord op zijn vragen te krijgen en schreef er een uitgebreide reportage over in de Volkskrant. In een podcast voor deze krant vertelt hij meer over zijn aanpak. Om zijn manier van werken te financieren deed hij een beroep op de Regeling Bijzondere Journalistiek. Voorwaarden voor deze subsidie zijn dat het project resulteert in een boek of een artikel en dat een uitgever of redactie in beginsel bereid is om te publiceren.

Mira Sys deed met steun van het FBJP onderzoek naar zoutwinning in Friesland en scheef daarover een verhaal voor Follow the Money. Na sneeuwval wordt er volop zout gestrooid op de Nederlandse wegen. Dit zout wordt deels uit de Friese bodem gehaald met als gevolg dat op diverse plaatsen de bodem zakt. Haar onderzoek werd mogelijk gemaakt met de Regeling Onderzoeksjournalistiek. Deze subsidie is bedoeld voor diepgravende en tijdrovende onderzoeksjournalistieke projecten, die uitmonden in audio(visuele) of online producties, (series) artikelen, boeken of andere journalistieke publicaties.

Henk Bas adviseert iedereen die gebruik wil maken van een subsidie van FBJP om ruim van te voren contact op te nemen met het fonds. Dat kan onder meer door hem te mailen. Zijn emailadres is: h.bas@fondsbjp.nl.

Het FBJP ondersteunt journalisten, zowel voor freelancers en medewerkers in vaste dienst. In dat laatste geval is de subsidie vooral bedoeld om medewerkers te kunnen vrijstellen om onderzoek te doen.

Begin 2019 heeft het FBJP een Regeling Talentontwikkeling in het leven geroepen. Dit is een deelregeling van de Regeling Onderzoeksjournalistiek. De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Een beurs voor expertisebevordering, bestemd voor journalisten die minimaal 2 jaar in het vak zitten en hun kennis van onderzoeksjournalistiek willen verdiepen of actualiseren.
  • Een beurs voor jong talent, bestemd voor pas afgestudeerden die hiermee een tot twee jaar betaald aan de slag kunnen bij een professionele onderzoeksredactie.

Alle subsidies van FBJP zijn te vinden op hun site.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk