Nieuws, Uncategorized

Regeerakkoord: 5mln voor ‘media/onderzoeksjournalistiek’

bron: pexels.com

Meer aandacht en geld voor onderzoeksjournalistiek. Dat belooft het kabinet-in-wording in zijn kakelverse regeerakkoord. In de bijlagen is sprake van vijf miljoen euro jaarlijks voor ‘media/onderzoeksjournalistiek’.


Vlak voor het zomerreces kondigde staatssecretaris Sander Dekker van Mediazaken een onderzoek aan naar de stand van zaken in de onderzoeksjournalistiek in Nederland. Daarom was gevraagd in de motie Ellemeet/Yesilgöz-Zegerius, ingediend naar aanleiding van de plannen van de publieke omroep om de zendtijd van Argos en Reporter Radio te halveren.

Dekker schreef allereerst op zoek te willen gaan naar een eenduidige definitie van het begrip onderzoeksjournalistiek. Vervolgens moet er een onderzoek komen naar ‘de staat van de onderzoeksjournalistiek in Nederland’ met ‘gegevens die inzicht bieden in de ontwikkeling van budgetten, de omvang van de (actieve) beroepsgroep en het aanbod’.

‘Van vitaal belang’

Inmiddels zijn de plannen om te beknibbelen op Argos en Reporter afgeblazen en dus zou het geld niet daarnaartoe hoeven. Wat is dan wel de bedoeling? Voor het antwoord op die vraag zijn deze passages interessant:

  • ‘De uitdagingen  voor de journalistiek en mediabedrijven zijn enorm, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Grote internationale bedrijven domineren de markt wereldwijd en informatie is vaak direct gratis digitaal toegankelijk. Ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus is hierdoor niet langer vanzelfsprekend, maar wel nodig vanwege het veranderende medialandschap. Daar willen we aan bijdragen in de komende jaren.
  • ‘(..) Daarnaast trekt het kabinet geld uit voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek. Deze vorm van journalistiek staat onder druk, maar is van vitaal belang voor de controlerende taak die de journalistiek heeft.’

In de bijlagen bij het regeerakkoord wordt het bedrag van 5 miljoen euro per genoemd. Onduidelijk blijft welk deel van dit geld direct aan de onderzoeksjournalistiek ten goede zal komen. Stimulering van onderzoeksjournalistiek in lokale en regionale media ligt voor de hand, gezien de formulering.

De integrale tekst van het regeerakkoord staat hier.

Gerelateerde artikelen

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

De Global Investigative Journalism Conference (GIJC) is ‘s werelds grootste bijeenkomst van onderzoeksjournalisten. De conferentie biedt training in tools, workshops en netwerkmogelijkheden. Om de twee jaar wordt er een wereldconferentie georganiseerd. Inmiddels heeft GIJC meer dan 10.000 journalisten uit 140 landen samengebracht.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk