VVOJ Vereniging

ALV nu op 22 JUNI

UPDATE 6 juni: Nieuwe vergaderdatum 22 juni

De voor 31 mei geplande algemene ledenvergadering is verplaatst naar woensdag 22 juni. We beginnen om 19 uur. Een nieuwe uitnodiging gaat per e-mail naar alle leden. De nieuwe datum wordt verder via de nieuwsbrief, Facebook en Twitter verspreid. Hieronder de oorspronkelijke uitnodiging, met de agenda en de vergaderstukken. De locatie blijft Leeszaal Rotterdam-West.

— oorspronkelijk bericht —

Intensieve betrokkenheid van de VVOJ-leden bij de vereniging  en regelmatige afstemming met de Algemene Vergadering zorgen voor het draagvlak dat een bestuur nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Daarom is in de eind vorig jaar vernieuwde statuten opgenomen dat voortaan ook in de eerste helft van het verenigingsjaar een Algemene Vergadering wordt gehouden.

Dit is ook een logisch moment, bijvoorbeeld om de jaarrekening tijdig te kunnen vaststellen en daarbij verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in het voorbije jaar.

Graag nodigt het VVOJ-bestuur de leden uit voor een Algemene Vergadering op dinsdag 31 mei (update: nu dus 22 juni), in de Leeszaal Rotterdam-West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam. Aanvang 20:00 uur.

Vergaderstukken (alleen voor leden, dus inloggen vereist)

  1. [wpdm_hotlink id=79 link_label=’Agenda Algemene Vergadering VVOJ 22 juni 2016′]
  2. [wpdm_hotlink id=80 link_label=’Notulen Algemene Ledenvergadering VVOJ 21 november 2015′]
  3. [wpdm_hotlink id=81 link_label=’Conceptjaarverslag VVOJ 2015′]
  4. [wpdm_hotlink id=82 link_label=’Jaarrekening VVOJ 2015′]
  5. [wpdm_hotlink id=86 link_label=’Verslag Kascommissie’]
  6. [wpdm_hotlink id=84 link_label=’Huishoudelijk reglement – concept’]
  7. [wpdm_hotlink id=83 link_label=’Beleidsvisie VVOJ 2016′]
  8. [wpdm_hotlink id=85 link_label=’Bijgestelde begroting 2016 – concept’]

Gerelateerde artikelen

De komst van de bijzonder hoogleraar Onderzoeksjournalistiek is een stap dichterbij gekomen met de openstelling van de vacature door de Vrije Universiteit Amsterdam. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 24 maart 2024 reageren.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk