Tipflits

Nieuw fonds voor onderzoek naar Millenniumdoelen

Milleniumdoel 1

Klimaatverandering, armoedebestrijding, de migrantenstroom, het zijn belangrijke actuele thema’s waarnaar elke grote nieuwsorganisatie graag onderzoek wil doen. Het European Journalism Center (EJC) heeft een speciaal fonds opgericht om redacties hierbij te ondersteunen. Voor dit nieuwe fonds, het Innovation Development Reporting Grant Programme, is 150 duizend euro beschikbaar. Er zullen tussen 2015 en 2016 drie tot vijf projecten worden gesubsidieerd. De deadline voor deze subsidieaanvraag is 2 november.

Het EJC nodigt Europese mediaorganisaties uit zich te verdiepen in onderwerpen die aansluiten bij de zogenoemde VN-Millenniumdoelen: beleidsmaatregelen op het gebied van onder meer analfabetisme, honger en milieuvervuiling die de Verenigde Naties in 2000 heeft opgesteld. De VN wil hiermee een serieuze bijdrage leveren aan een oplossing voor deze wereldproblemen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie worden ook eisen gesteld aan de vormgeving en verteltechnieken van de voorgedragen projecten. Het EJC is vooral geïnteresseerd in experimentele verteltechnieken. Voorstellen voor vernieuwende online verslaglegging zijn zeer welkom.

Meer informatie over dit speciale fonds en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen, vind je hier.

ejclogo

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven van berichten die politieke partijen op hun websites of Facebook-pagina’s plaatsen? Stel dan notificaties in op PoliFLW. Via deze website zijn meer dan 600.000 nieuwsberichten van meer dan 800 nationale, regionale en lokale politieke partijen te vinden. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in energietransitie, hoogbouw of fietsinfrastructuur? Dan kan je eenvoudig instellen dat je direct, elk uur of eke zes uur een e-mail wil ontvangen over deze zoekwoorden. Ideaal voor betrokken bewoners, journalisten en belangenbehartigers!

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk