Tipflits

BBC: commerciele onderzoeksjournalistiek?

De BBC wil, volgens Villamedia dat The Guardian aanhaalt, de actualiteitenprogramma’s gaan onderbrengen in een externe, commerciële dochteronderneming met de naam NewCo. Ook andere typen programma’s (met uitzondering van nieuws, educatie en sport) moeten een commerciële onderneming worden. Critici betwijfelen of onderzoeksjournalistiek wel kan gedijen onder dit soort omstandigheden. Wat vinden we daar nu weer van?

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven van berichten die politieke partijen op hun websites of Facebook-pagina’s plaatsen? Stel dan notificaties in op PoliFLW. Via deze website zijn meer dan 600.000 nieuwsberichten van meer dan 800 nationale, regionale en lokale politieke partijen te vinden. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in energietransitie, hoogbouw of fietsinfrastructuur? Dan kan je eenvoudig instellen dat je direct, elk uur of eke zes uur een e-mail wil ontvangen over deze zoekwoorden. Ideaal voor betrokken bewoners, journalisten en belangenbehartigers!

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk