Kenniscentrum

RO2014 verslag: de burger in het nieuws

Titel: de burger in het nieuws
Datum: 12 april 2014
Trainer: Niek Hietbrink

door Myrthe Dutrieux

Niek Hietbrink doceert massacommunicatie aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Voor een klas staan is dan ook geen onbekend terrein.

Zo was ook te merken tijdens de – bomvolle – workshop.
De presentatie bevatte veel voorbeelden van o.a. filmpjes en tabellen, waarin naar voren kwam dat burgers vaak een bron zijn in het nieuws.

Hierdoor was de presentatie goed te volgen en bleef de aandacht er goed bij.
De workshop ging van start met de reportage van één van de deelnemers, Jelle Gunneweg van omroep Rijnmond. Niek Hietbrink liet de winnende reportage horen en vroeg daarna aan de deelnemers of je de burger uit de reportage in bescherming had moeten nemen.

Onder de aanwezigen waren de meningen verdeeld en kwam er een discussie op gang. Later tijdens de workshop bespraken de deelnemers allerlei voorbeelden uit de presentatie met elkaar.

De hoofdvraag van de workshop was hoe je een burger in het nieuws zet en op welke manier. De verschillende manieren waarop een burger in het nieuws wordt neergezet werden besproken. Zo heb je verschillende rollen; het slachtoffer, via een vox pop, als toevallige voorbijganger of als getuigen of betrokkene.

Vooral de vox pop stijgt vanaf 1990 steeds meer en wordt gebruikt als bron. Dit is vooral omdat het goedkoop is en het snel kan worden geproduceerd.

De conclusie van Niek Hietbrink luidde dat er steeds meer korte berichten worden gepubliceerd, waarbij de evenwichtigheid van bronnen missen, door gebrek aan deskundige. Er zouden prioriteiten moeten worden gesteld en er zouden dus meer achtergrondartikelen moeten worden geschreven.

De workshop was heel boeiend. Het gaf een duidelijk beeld van hoe de burger in het nieuws voorkomen en hoe dit zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

De manier waarom Niek Hietbrink het presenteerde, had het gemakkelijk gepast als een college voor het vak Media en Maatschappij van een opleiding Media, Informatie en Communicatie.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk