Kenniscentrum

VVOJ RO2013 verslag: Economie in het nieuws: ook (hyper)lokaal

Titel: Economie in het nieuws: ook (hyper)lokaal
Datum: 20 april 2013
Tijd: 10:30-11:30 uur
Spreker: Paul van der Cingel
Moderator: Joly van der Spek
Aantal deelnemers: 20

Verslag: Wilma Lagendijk

Voor de eerste workshop van vandaag zijn een twintigtal deelnemers neergestreken in het aardrijkskundelokaal. Ietwat onwennig en hier en daar met licht gegiechel nemen ze plaats in de schoolbankjes.

Moderator Joly van der Spek heet iedereen welkom en introduceert Paul van der Cingel, econoom en docent economie aan de opleiding journalistiek Hogeschool Windesheim.

‘Paul denkt mee met journalisten en streeft ernaar ons met een idee voor een verhaal naar huis te sturen.’

Interactief
Paul van der Cingel nodigt de deelnemers uit laptops en tablets  op te starten om zo gelijk mee te doen. Daarnaast krijgt iedereen een gratis exemplaar van zijn nieuwsbrief Research voor de Regio. Een product waarin lezers stap-voor -stap worden meegenomen door bronnen en tips.

Volgens Paul van der Cingel is zijn nieuwsbrief, die normaal twee euro kost, ‘crowd funding voor de prijs van een kop koffie’.

Terwijl deelnemers worstelen met de internetverbinding, vraagt Paul van der Cingel tussen neus en lippen door wie wat met economie heeft. De respons is lauw en daar heeft de gespreksleider op gerekend.

Met de anekdote ‘Jouw mail heb ik niet geopend want er stond economie in het onderwerp’ gaat hij de uitdaging aan het klasje warm te maken voor economie op lokaal niveau.

Inventariseren
Volgens Paul van der Cingel levert een inventarisatie vaak al nieuws. De website europaomdehoek.nl  is een mooi beginpunt. Hier is een duidelijk overzicht te vinden in welke gemeenten organisaties Europese subsidies ontvangen. Je kunt zien hoe hoog de bedragen zijn, hoe lang de looptijd is en waar ze voor bedoeld zijn.

Naast inventariseren kun je onderzoeken wat er nu precies met dat geld gebeurd is. Je maakt dus nieuws van iets dat al klaar is, of zoals Paul van der Cingel het formuleert: ‘Niet baanbrekend, gewoon even achteraan bellen.’

Daarnaast tipt Paul de deelnemers op de site waarstaatjegemeente.nl, een site waar gemeenten op vrijwillige basis veel informatie op plaatsen om te benchmarken, maar waar ook een schat aan informatie voor journalisten te vinden is.

Databanken
Andere belangrijke bronnen die journalisten volgens Paul van der Cingel zouden moeten raadplegen zijn de databanken. Zo kun je op company.info  informatie van bedrijven vinden, waaronder jaarverslagen, namen van bestuurders en toezichthouders en hun netwerken.

Een andere belangrijke bron is de site NVRR.nl, de site waar de rekenkamerrapporten van (bijna) alle Nederlandse gemeenten zijn te vinden. De site is gratis te bezoeken, in tegenstelling tot company.info. Een abonnement kost hier € 11.000,=.

Paul van der Cingel stelt daarom : ‘Samenwerken wordt de toekomst, op projectbasis samenwerken via netwerken, waarin bijvoorbeeld één persoon toegang heeft tot de site.’

Iemand met zo’n abonnement vind je via  contacten bij de ‘grote’ media, universiteiten en hogescholen en een abonnement op de site KB.nl (Koninklijke Bibliotheek).

Aan het werk
Een journaliste uit Limburg wil graag weten of de huurdersheffing echt een probleem is voor alle woningcorporaties. Volgens haar buitelen de jaarverslagen over elkaar van vaagheden. Paul van der Cingel laat zien hoe er veel informatie te vinden is op company.info en adviseert op Google te zoeken op pdf, plus jaarverslag, plus naam corporatie.

‘Kijk naar het kasstroom overzicht, naar de inkomsten en uitgaven en daaraan kun je zien hoeveel ze overhouden. Op de balans kun je de reserves vinden als deel van het eigen vermogen.’

Afsluiten
Via Company. info loggen we vervolgens in op Menzis en zoeken op pdf. Al snel staat er een enorme waslijst aan nevenfuncties van bestuurder Robin Linschoten op het scherm. Het hek is van de dam. Iedereen wil zoeken en vinden, maar de tijd van de workshop zit erop.

Paul van der Cingel blijft de rest van de dag beschikbaar voor advies bij opborrelende plannen. Workshopleden kunnen hem tijdens de pauzes  aan zijn jasje trekken.

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk