VVOJ Vereniging

VVOJ gaat commercieel?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2012 kwam ter sprake dat bepaalde VVOJ-activiteiten voor de ‘clubkas’ een (beperkte) nieuwe bron van inkomsten kunnen opleveren. Bijvoorbeeld door het leggen van een kleine geldelijke opslag op de door de VVOJ georganiseerde en uitgevoerde trainingsactiviteiten bij mediabedrijven, welke terugvloeit in de verenigingskas. Omdat de vereniging geen winstoogmerk heeft en geen BTW-verrekening kan toepassen maar mogelijk door relatief nieuwe regelgeving wel BTW-plichtig zou kunnen worden voor scholings- en andere activiteiten, suggereerden enkele leden de mogelijkheid van het opzetten van een aparte, commerciële ‘poot’, om optimaal gebruik te kunnen maken van mogelijkheden tot BTW-verrekening en aftrek.

De directie heeft de suggestie in dank aanvaard, en de verenigings-accountant e.e.a. laten uitzoeken. Om in Nederland (de VVOJ is immers een statutair in Nederland gevestigde organisatie) een BTW-vrijstelling voor onderwijs te krijgen, zou de VVOJ zich moeten laten inschrijven in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO). Dat is een omslachtige en ingewikkelde procedure, waarvan het nut voor de VVOJ van twijfelachtige aard is. Immers, zolang de VVOJ met haar aanvullende diensten aan leden en niet-leden blijft binnen de vastgestelde grenzen, is zij niet BTW-plichtig voor het geven van cursussen.

Wat zijn die grenzen? Omdat de primaire activiteiten van de VVOJ, het bevorderen van onderzoeksjournalistiek (middels het delen van kennis, netwerken en lobbyen), vrijgesteld zijn van BTW volgens de wettelijke vrijstelling voor fondsenwerving, kan de opslag op de scholingsactiviteiten van de VVOJ ook vrijgesteld blijven. Pas als de vereniging meer dan ruim €65.000 aan dergelijke diensten gaat leveren of meer dan ruim €22.000 uit dergelijke diensten gaat ontvangen, loont het om de structuur van de organisatie mogelijk te voorzien van een aparte, commerciële ‘poot’.

De oprichting van een ‘VVOJ-Diensten’ is dus (nog) niet opportuun. Maar bestuur en directie zijn blij dat de leden de vinger zo aan de pols houden en de vereniging van concreet advies blijven dienen over bedrijfsvoering en professionalisering. Met suggesties en aanbevelingen kunnen de leden altijd terecht bij bestuur@vvoj.org en directeur@vvoj.org.

Gerelateerde artikelen

De komst van de bijzonder hoogleraar Onderzoeksjournalistiek is een stap dichterbij gekomen met de openstelling van de vacature door de Vrije Universiteit Amsterdam. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 24 maart 2024 reageren.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk