TROS vs Pretium: uitspraak ook voor onderzoeksjournalisten interessant

Kenniscentrum

Ze procederen al jaren: telecom-aanbieder Pretium versus de TROS. Mocht de TROS de wervingsmethoden van de telecommer aan de kaak stellen zoals de omroep deed? Vindt hier de zoveelste uitspraak in de soap, met een ook voor onderzoeksjournalisten interessante passage over de rechtmatigheid van undercoverwerk en opnames met verborgen apparatuur.