Kenniscentrum

Verslag UJ2012: schatgraven in raads- en commissievergaderingen

Titel: Schatgraven in raads- en commissievergaderingen
Docenten: Paul van der Putte en Sandra Kornet
Datum: 12 mei 2012

Tekst: Esdor van Elten

Paul van der Putte en Sandra Kornet zijn redacteuren van De Katwijksche Post, en verslaan wekelijks de raads- en commissievergaderingen in Katwijk (ZH)

raads- en commissievergaderingen zijn vaak niet het meest aantrekkelijke journalistenwerk. Soms is er vuurwerk, maar vaak ook niet. Toch is het verslaan van de lokale politiek een belangrijke taak voor de lokale nieuwsbladen:

Wat er gebeurt gaat de inwoners van de gemeente direct aan.

Veel dag- en regionale bladen zijn al niet meer aanwezig op de vergaderingen. Hier valt een gat. Toch is journalistieke controle nodig. Zonder controle zijn uitwassen onvermijdelijk.

Hét grote nadeel van het verslaan van de raadsvergaderingen is de tijdsinvestering. Je bent soms uren aanwezig, en er komt lang niet altijd een groot of belangrijk verhaal uit.

Tegenwoordig zenden veel gemeenten de vergaderingen uit op Internet. Dit kan een goede aanvulling zijn. Toch is aanwezig zijn beter:

Je hebt contact: je ziet en wordt gezien. Je proeft de sfeer, spreekt de mensen, ziet ook wat er buiten beeld gebeurt, in de pauzes, etc. Bovendien kun je, omdat je ter plekke bent, snel reageren. Een vraag uitzetten bij de fracties, een mening peilen. Bovendien worden lang niet alle (commissie)vergaderingen uitgezonden.

Het gezien worden is net zo belangrijk. Het biedt een kans om lokale politici te leren kennen, waardoor je ze mogelijk ook rechtstreeks kunt benaderen zonder tussenkomst van de voorlichter(s)

Hier volgt een discussie over de rol van de voorlichter. Paul illustreert: met de fusie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg is het aantal voorlichters meer dan verviervoudigd. Het wordt steeds moeilijker om langs voorlichting heen te komen. Persoonlijke contacten zijn cruciaal.

Voorbereiding is belangrijk. De besluitenlijst van de gemeente kan daarvoor een belangrijke bron zijn. Maar de lokale krant is vaak ook de hoeder van het ‘collectief geheugen’ Dossiers en eigen herinnering kunnen zorgen voor bredere context en duiding.

Hierna ontstond een discussie over de verschillen in gemeentes. In sommige gemeentes wordt alles in de gemeenteraad beslist, in andere zijn het vooral de commissievergaderingen waar de meningen en besluiten te horen zijn, en doet de gemeenteraad vooral ‘hamerstukken’. In het algemeen kan gezegd worden: wees daar waar gediscussieerd wordt. Daar zie je de standpunten en de onderlinge verhoudingen.

Interessante commissies zijn vaak:
* Commissie beroep en bezwaar
* Commissie ruimte

Toch zijn ‘minder interessante’ commissies soms een goede bron voor verhalen. Volg dus bijvoorbeeld een commissie rondom je eigen interesse, zoals cultuur, kunst of sport.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk