Kenniscentrum

Verslag UJ2012: lokale netwerken herkennen en bouwen

Titel: Lokale netwerken herkennen en bouwen
Docent: Hans Goossen
Datum: 12 mei 2012

door Esdor van Elten

Hans Goossen is onderzoeksjournalist en schrijft voor Dagblad de Limburger. Hij vertelde tijdens zijn workshop meer over de do’s en don’t’s van het netwerken.

Uitgangspunt:
lokale netwerken zijn belangrijk, maar je moet daarbij ook andere bronnen raadplegen. Een netwerk is te gebruiken, maar ook te misbruiken. En andersom ook: als jij een netwerk hebt, dan heeft dat netwerk jou óók.

Netwerken zijn gebaseerd op:
voor wat hoort wat. Daarbij moet je je bewust zijn dat er altijd belangentegenstellingen zijn. Hou de rollen zuiver.

Daarnaast: netwerk met mate:
je bent journalist, geen netwerkbeheerder. Je moet je bewust zijn van de vervlechting. Bij lekken bijvoorbeeld hebben mensen altijd belangen.

Netwerken hebben vele knooppunten
Heb oog voor de vertakkingen, breng ook de netwerken van de ander in beeld.
Loop niet te koop met je netwerk.
Vis zoveel mogelijk zonder aas: deel geen onnodige informatie. Ja, het blijft voor wat hoort wat, maar wees voorzichtig met geven.

Hoe bouw je een netwerk op?
Investeren: laat je zien!
Verzamel contactgegevens
Creëer informele ‘koffiemomenten’ Probeer ook interesse te tonen buiten het zakelijke
Hou voorlichters in ere, maar omzeil ze.

Virtuele netwerken
Behalve de ‘natuurlijke’ netwerken heb je tegenwoordig ook de virtuele netwerken, zoals Twitter, Hyves, Facebook en Linkedin. Deze bieden bepaalde voordelen:
Inzicht in andermans contacten
Je kunt netwerken zonder gezien te worden
Je kunt mensen/organisaties uit de tent lokken
Je kunt je voordeel doen met reacties op elkaar.

Verschillen
Hou er rekening mee dat er verschillen zijn in je persoonlijke en je journalistieke netwerken. Soms overlappen ze, maar hou ze gescheiden:
* vermijd beloftes en tegenprestaties
* Laat je niet voor het karretje spannen
* Durf ook ‘nee’ te zeggen. Wees duidelijk
* Het netwerk is er niet om het netwerk
* Weeg het belang van de publicatie af tegen de belangen binnen je netwerk.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk