Kenniscentrum

Handout UJ2012: uitwerking huiswerkopdracht Tegels lichten met het lokale sufferdje

Titel: Uitwerking Huiswerkopdracht ‘Tegels lichten met het lokale sufferdje!’

Uitwerking: Mariëlle Dortmans

Sportclub DLC (De Lokale Club) raakt sponsor HGB (Het Grote Bedrijf) kwijt:
Besproken is dat uit het antwoord in ieder geval moet blijken dat je beseft dat HGB ook een andere reden kan hebben voor het stopzetten van de sponsorgelden. Bijvoorbeeld de financiële situatie van HGB. Het opvragen van het jaarverslag van HGB dient derhalve onderdeel uit te maken van je strategie.

Om te vergelijken hieronder mijn uitwerking van de opdracht:

Strategisch plan voor Sportclub DLC raakt sponsor kwijt (door Mariëlle Dortmans)
Kern van het nieuws: sponsoring sportclub stopt.

Stap 1: Informatie over de sportclub verzamelen via internet, lokale krant en contactpersoon club:
– grootte; aantal leden (waar hebben we het over, impact).
– namen voorzitter, raad van bestuur, trainers en leden (wie zijn betrokkenen).
– resultaten van het afgelopen seizoen en voorgaande seizoenen (klopt het dat de resultaten minder zijn dan voorheen).

Stap 2: Opvragen jaarverslagen DLC en HGB i.v.m. financiële achtergrond.

Stap 3: De voorzitter van sportclub DLC benaderen om na te gaan of het klopt dat HGB de sponsoring aan DLC wil stoppen.

Stap 4: Voor extra informatie en om na te gaan of de gevonden informatie klopt:
– verslaggever sportredactie vragen naar prestaties club en achtergrondinformatie.
– Trainer vragen naar prestaties club en wat de reden is dat het wel of niet goed gaat.
– leden vragen naar ervaringen met DLC.

Stap 5: Jaarverslagen van DLC en HGB bestuderen om te kijken wat de financiële situatie van beide bedrijven is. Ook eventueel via contactpersonen, werknemers.

Stap 6: HGB benaderen om te verifiëren of ze gaan stoppen met de sponsoring van DLC en wat de reden daarvan is.

Stap 7: Weten of informatie inwinnen over wat de achtergrond van de wethouder, het gemeentebeleid en de gemeentefinanciën zijn.

Stap 8: Wethouder gemeente benaderen met de mededeling dat je gehoord hebt dat sponsor HGB gaat stoppen met sponsoring DLC en vragen of het klopt dat de gemeente de sportclub niet wil bijspringen en wat daar de reden van is.

Want je weet inmiddels of het klopt dat de sponsoring wordt ingetrokken, de prestaties van DLC wel of niet tegengevallen zijn, DLC of HGB juist wel of geen financiële problemen hebben en of er dus een andere oorzaak voor intrekking sponsoring of het naar buiten brengen van dit bericht kan zijn.

Vervolgens kun je met de reactie van de gemeente hiervan de gevolgen in kaart brengen en daarover een ‘onafhankelijk’ artikel schrijven.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk