Kenniscentrum

Handout UJ2012: uitwerking huiswerkopdracht Tegels lichten met het lokale sufferdje

Titel: Uitwerking Huiswerkopdracht ‘Tegels lichten met het lokale sufferdje!’

Uitwerking: Mariëlle Dortmans

Sportclub DLC (De Lokale Club) raakt sponsor HGB (Het Grote Bedrijf) kwijt:
Besproken is dat uit het antwoord in ieder geval moet blijken dat je beseft dat HGB ook een andere reden kan hebben voor het stopzetten van de sponsorgelden. Bijvoorbeeld de financiële situatie van HGB. Het opvragen van het jaarverslag van HGB dient derhalve onderdeel uit te maken van je strategie.

Om te vergelijken hieronder mijn uitwerking van de opdracht:

Strategisch plan voor Sportclub DLC raakt sponsor kwijt (door Mariëlle Dortmans)
Kern van het nieuws: sponsoring sportclub stopt.

Stap 1: Informatie over de sportclub verzamelen via internet, lokale krant en contactpersoon club:
– grootte; aantal leden (waar hebben we het over, impact).
– namen voorzitter, raad van bestuur, trainers en leden (wie zijn betrokkenen).
– resultaten van het afgelopen seizoen en voorgaande seizoenen (klopt het dat de resultaten minder zijn dan voorheen).

Stap 2: Opvragen jaarverslagen DLC en HGB i.v.m. financiële achtergrond.

Stap 3: De voorzitter van sportclub DLC benaderen om na te gaan of het klopt dat HGB de sponsoring aan DLC wil stoppen.

Stap 4: Voor extra informatie en om na te gaan of de gevonden informatie klopt:
– verslaggever sportredactie vragen naar prestaties club en achtergrondinformatie.
– Trainer vragen naar prestaties club en wat de reden is dat het wel of niet goed gaat.
– leden vragen naar ervaringen met DLC.

Stap 5: Jaarverslagen van DLC en HGB bestuderen om te kijken wat de financiële situatie van beide bedrijven is. Ook eventueel via contactpersonen, werknemers.

Stap 6: HGB benaderen om te verifiëren of ze gaan stoppen met de sponsoring van DLC en wat de reden daarvan is.

Stap 7: Weten of informatie inwinnen over wat de achtergrond van de wethouder, het gemeentebeleid en de gemeentefinanciën zijn.

Stap 8: Wethouder gemeente benaderen met de mededeling dat je gehoord hebt dat sponsor HGB gaat stoppen met sponsoring DLC en vragen of het klopt dat de gemeente de sportclub niet wil bijspringen en wat daar de reden van is.

Want je weet inmiddels of het klopt dat de sponsoring wordt ingetrokken, de prestaties van DLC wel of niet tegengevallen zijn, DLC of HGB juist wel of geen financiële problemen hebben en of er dus een andere oorzaak voor intrekking sponsoring of het naar buiten brengen van dit bericht kan zijn.

Vervolgens kun je met de reactie van de gemeente hiervan de gevolgen in kaart brengen en daarover een ‘onafhankelijk’ artikel schrijven.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk