Kenniscentrum

Verslag UJ2012: Gemeente in de knip: gemeentefinanciën voor beginners

Titel: Gemeente in de knip: gemeentefinanciën voor beginners
Docent: Paul van der Cingel
Datum: 12 mei 2012

Tekst: Eric Molenaar

Terecht zei workshopgever Paul van der Cingel dat de titel ‘de gemeente in de knip’ te ambitieus was voor een uurtje gemeentefinanciën.

Hij vertelde wat zoal interessant is in een gemeentebegroting of jaarrekening. Over het weerstandsvermogen (reserves bij slechte tijden en onbenutte belastingcapaciteit).

Over de momentopname van de balans. Met activa (bezittingen, vaste en vlottende) en passiva (hoe financieren we dat). Uit de balans valt te halen of het eigen vermogen positief is en hoe afhankelijk de gemeente is van geleend geld (solvabiliteit).

Conclusie: het valt aan te bevelen niet alleen uit te gaan van het persbericht van een gemeente over de begroting of jaarrekening maar ook zelf eens door de cijfers te wandelen.

Daar is dan echter meer voor nodig dan een klein uur uitleg. Paul van der Cingel heeft ook een boekje gemaakt: Economie in het nieuws. Verkrijgbaar voor 20 (e-book) of 28 euro (paperback 295 pagina’s) bij www.boomlemma.nl

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk