Kenniscentrum

Verslag UJ2012: dring door in de schimmige grondhandel

Titel: Dring door in de schimmige grondhandel!
Docent: Bram Hulzebos
Datum: 12 mei 2012

Tekst: Eric Molenaar

Er blijkt zich een levendige handel voor te doen in grond, o.a. projectontwikkelaars kopen gronden waarvan ze verwachten dat daar in de nabije toekomst wordt gebouwd. Bouwbedrijven azen op grond omdat ze dan het recht hebben die te ontwikkelen. Die handel kan interessant worden als er sprake is van voorkennis, betrokkenheid van ambtenaren of bestuurders, en dergelijke.

Het kadaster, via internet te raadplegen voor enkele euro’s per verzoek (inlog en wachtwoord bij redactiesecretariaat verkrijgbaar), is een rijke bron van informatie.

Hier kunnen koopaktes worden opgevraagd als er bij voorbeeld een tip is over merkwaardige transacties met boerderijen. Die aktes kunnen een ‘goudmijn’ zijn, aldus de verslaggever van het Dagblad voor het Noorden, die een heel web van mensen onthulde. Die hadden aan transacties miljoenen verdiend door soms binnen een half uur een perceel aan te kopen en door te schuiven.

In de koopaktes is namelijk te vinden wie koper en verkoper zijn, en op welke datum en voor welke prijs de transactie heeft plaatsgevonden. Ook interessant hierin is de voorgaande verkrijging. Daar staat een nummer, dat ook weer op te vragen is bij het kadaster.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk