Kenniscentrum

Infographics op web, papier en tv

Datum: 19 november 2011
Tijd: 10:45-12:00 uur
Sprekers: Remy Jon Ming en Frédérik Ruys
Aantal deelnemers: ongeveer 15

Verslag: Lianne van Ooij-Koops

Remy Jon Ming (werkzaam bij het Financieele Dagblad) en Frédérik Ruys (eigenaar van vizualism.com / VPRO ‘Nederland van boven’) leggen in deze workshop uit wat een infographic is en hoe een infographic kan worden ingezet. Zij doen dit aan de hand van hun presentatie ‘Data in beeld’.

Beelden spreken mensen aan, beeld zegt soms meer dan een stukje tekst. Door middel van een infographic worden feiten en cijfers uit een excelsheet op een andere manier gepresenteerd. Een infographic versterkt je boodschap.

Volgens Remy Jon Ming wordt dit gegeven binnen de journalistiek steeds belangrijker en moeten journalisten en vormgevers steeds meer gaan samenwerken.

‘De krant wordt steeds meer multimediaal en de productie ervan wordt steeds meer een groepsproces. Als journalist moet je met dit groepsproces kunnen omgaan. Een journalist denkt anders dan een vormgever: een journalist denkt in woorden, een vormgever in beelden.’

Ruys en Jon Ming laten aan de hand van enkele voorbeelden zien wat een infographic is, en wat niet. Zo wordt een grafiek pas een infographic als er voldoende aanvullende informatie in wordt verwerkt.

Anders gezegd: een infographic geeft duiding, een grafiek geeft alleen cijfers. Bij het maken van een infographic zijn research en zuivere data van groot belang.

Ruys benadrukt echter ook het belang van selecteren: ‘Teveel data kan de lezer overvoeren. Ook bestaat het gevaar dat je infographic zoveel informatie bevat dat je met de uitleg ervan ‘open deuren intrapt’.

Jon Ming haakt hierop in: ‘Een infographic moet je tekst aanvullen en ondersteunen. Wees exact in wat je laat zien. Als het je niet lukt om iets met woorden uit te leggen, zal dit ook met beelden niet lukken.’

Frédérik Ruys vertelt over zijn betrokkenheid bij de opnames van het programma ‘Nederland van boven’ (geïnspireerd op het BBC-programma ‘Britain from above’) dat vanaf 6 december door de VPRO wordt uitgezonden.

In het programma worden onder andere Koninginnedag in Amsterdam en de scheepvaartactiviteit in de Rotterdamse haven van bovenaf in beeld gebracht en digitaal gevisualiseerd.

Ruys legt uit welke stappen er nodig zijn om tot een dergelijke datavisualisatie te komen:

‘Eerst wordt er naar informatie gespeurd aan de hand van een mogelijke verhaallijn. Daarna wordt beschikbare data beoordeeld op bruikbaarheid en wordt van de overgebleven data een combinatie gemaakt. Vervolgens zoeken we naar de meest geschikte visualisatiemethode. Samen met de eindredacteur worden de scènes samengesteld. Het animatieteam maakt hier vervolgens een mooi beeld van.’

Na de rijk geïllustreerde en levendige presentatie van Jon Ming en Ruys is het mij duidelijk: het maken van infographics is een vak apart.

Remy Jon Ming stelt gerust: ‘Vertrouw op je infographicsredacteur. Hij of zij heeft veel kennis en vaardigheden om jouw boodschap te vertalen naar beeld. En werk samen. Kwaliteit kost tijd: als je vanaf het begin samen aan een artikel werkt, heeft de infographicmaker ook meer tijd om tot een mooi resultaat te komen.’

Voor wie het toch aandurft om zelf aan de slag te gaan: de gratis tool ‘Fusion Tables’ van Google is
een mooie manier om de infographicswereld te verkennen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk