Kenniscentrum

Scoren met sexy economy

Titel: Scoren met Sexy Economie
Datum en tijd: zaterdag 28 november, 10:45 uur.
Spreker: Paul van der Clingel.

Tekst: Hille Takken

Kun je in vrij korte tijd stuiten op dingen die je eerder niet wist? Paul heeft 3 onderwerpen gekozen om kennis op te frissen, waar kennis misschien vergeten was

1. Vergeten bronnen
Vlaanderen – lokale overheden weinig gecontroleerd.
Lokale rekenkamers evalueren per jaar een onderwerp – zij werken voor de raad.
Het is de moeite om na te gaan wat rekenkamers hebben gedaan en wat ze rapporteren en wat is er gedaan met aanbevelingen destijds gedaan.

2. database gemeentes
waarstaatjegemeente.nl (van de VNG)

3. Aanbestedingskalender.nl
Waar overheden, scholen en ziekenhuizen enzo hun projecten moeten melden -> zo krijg je concurrentie bij opdrachten

Het woord kalender is overigens misleidend want er staan ook resultaten in – wie welke projecten hebben gekregen tegen welke prijs zodat je soms kunt zien dat er steeds maar aanbieder is geweest (geen concurrentie dan dus) of je vindt rare dingen: de aanbesteding van 21.000 zakmessen. Je kunt ook zien aan welke eisen fabrikant moet voldoen (gunningscriteria).

Overheid zegt dat die duurzaam wil inkopen – dan zou je dat dus ook op deze site moeten kunnen zien. Prijsafspraken kun je er niet mee vinden. Wel kun je zien hoeveel bedrijven doen er mee aan aanbestedingsprocedure.

Daarna werkt Paul van de Clingel een interessante case uit: de IJslandse bank

Rendement en risico. Afweging tussen die twee speelt altijd een rol- zonder risico krijg je geen hoog rendement. Omgekeerd: minder risico moet leiden tot een lager rendement.

In het geval van de IJslandse banken: hoog rendement dan moet er dus ook ergens hoog risico zijn – waar zit dat dan. Was destijds klaarblijkelijk moeilijk te zeggen. In 2007 kreeg de bank nog een prijs voor het beste jaarboek en inderdaad in dat jaarverslag weinig alarmerends te ontdekken. ..

Vanaf hier leunde de workshop zwaar op een slideshow van Van der Cingel die op het internet gratis te downloaden is.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk