Kenniscentrum

Dossier: klokkenluiders

UPDATE 22 juni 2008

Het kabinet wil in de toekomst betere bescherming bieden voor klokkenluiders bij het Rijk. Voor het bedrijfsleven geldt zo’n regeling niet. Relevante documenten, artikelen en links vind je in dit dossier klokkenluiders.

Documenten

Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector (Eindrapport), Universiteit Utrecht, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
April 2008

Who blows the whistle on corporate fraud?
Januari 2007

Evaluatie zelfregulering klokkenluidersprocedures (Eindrapport); In opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 mei 2006

Whistleblowing Rules: Best Practice; Assessment and Revision of Rules Existing in EU Institutions (Study); In opdracht van Europees Parlement
12 mei 2006

Advies klokkenluiders; SER
December 2004

Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen; Stichting van de Arbeid
24 juni 2003

De weg van de klokkenluider: keuzes en dilemma’s: Onderzoek naar de klokkenluidersproblematiek in Nederland; IVA Tilburg in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
November 2001

Meldlijn Klokkenluiders, eindrapport; FNV
Mei 2000


Op de VVOJ-site

‘Rijksklokkenluiders beschermen’

‘Klokkenluiders verdienen betere bescherming’

Fonds tegen juridische powerplay

Tegenwerking klokkenluider Spijkers was ‘kwaadaardig’

Verslag: powerplay tegen journalisten

Werken met klokkenluiders

Op zoek naar het lek

Kleine webwijzer

FNV: dossier klokkenluiders

VARA: laat klokkenluiders niet in de kou staan

Gedragscode voor de klokkenluider

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk