Kenniscentrum

Dossier: klokkenluiders

UPDATE 22 juni 2008

Het kabinet wil in de toekomst betere bescherming bieden voor klokkenluiders bij het Rijk. Voor het bedrijfsleven geldt zo’n regeling niet. Relevante documenten, artikelen en links vind je in dit dossier klokkenluiders.

Documenten

Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector (Eindrapport), Universiteit Utrecht, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
April 2008

Who blows the whistle on corporate fraud?
Januari 2007

Evaluatie zelfregulering klokkenluidersprocedures (Eindrapport); In opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 mei 2006

Whistleblowing Rules: Best Practice; Assessment and Revision of Rules Existing in EU Institutions (Study); In opdracht van Europees Parlement
12 mei 2006

Advies klokkenluiders; SER
December 2004

Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen; Stichting van de Arbeid
24 juni 2003

De weg van de klokkenluider: keuzes en dilemma’s: Onderzoek naar de klokkenluidersproblematiek in Nederland; IVA Tilburg in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
November 2001

Meldlijn Klokkenluiders, eindrapport; FNV
Mei 2000


Op de VVOJ-site

‘Rijksklokkenluiders beschermen’

‘Klokkenluiders verdienen betere bescherming’

Fonds tegen juridische powerplay

Tegenwerking klokkenluider Spijkers was ‘kwaadaardig’

Verslag: powerplay tegen journalisten

Werken met klokkenluiders

Op zoek naar het lek

Kleine webwijzer

FNV: dossier klokkenluiders

VARA: laat klokkenluiders niet in de kou staan

Gedragscode voor de klokkenluider

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk