Kenniscentrum

Tutorial Excel: percentages berekenen

Hoe bereken je snel en makkelijk verhoudingen tussen twee kolommen met getallen in Excel?

Stel: je hebt twee kolommen met cijfers, de jaaromzet 2006 (kolom A) en de jaaromzet 2007 (kolom B). En je wilt weten hoe de nieuwste omzet zich verhoudt tot die van het jaar ervoor.

Ga in een nieuwe cel naast de kolommen staan, bijvoorbeeld in kolom C. Typ vervolgens de formule:

=(B1/A1)*100

Dat betekent: deel de waarde van cel B1 door cel A1, en vermenigvuldig de uitkomst met 100.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk